“พระมหากรุณาธิคุณ ค้ำจุนชาติพันธุ์” Lanna Culture Ethnic ในงาน Lanna Expo 2017 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเหมืองหลักของภาคเหนือ กำหนดจัดกิจกรรม “Lanna Culture Ethnic” เพื่อร่วมงาน Lanna Expo 2017ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งในและต่างประเทศ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

นางศันสนีย์   พุกกานนท์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ดำเนินโครงการนี้กล่าวว่า   “ Lanna Culture Ethnic เป็นกิจกรรมหนึ่งภายในเพื่องาน Lanna Expo 2017 เพื่อส่งเสริม การขยายตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มากขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้เป็นที่รู้จัก แก่ต่างประเทศ นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ, เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ให้รับทราบถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวและนำไปเสนอขายในรายการนำเที่ยว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ ในช่วง Low Season และในปีนี้ได้จัดงานภายใต้แนวคิดที่ว่า “พระมหากรุณาธิคุณ ค้ำจุนชาติพันธุ์” เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยและดูแลกลุ่มชาติพันธุ์มาโดยตลอดเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ชีพ โดยได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและอีกหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตราบจนทุกวันนี้”

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กว่า 20 กลุ่มของ ภาคเหนือตอนบนหนึ่ง อันได้แก่ ไทใหญ่ ไทลื้อ กะเหรี่ยง ม้ง ลีซู ไทยยอง ดาราอั้ง ไทยวน มอญ ลัวะ อิ่วเมี่ยน และ อาข่า เป็นต้น  โดยจะจัดเป็นพื้นที่จำลองของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ การสาธิตงานฝีมือหัตถกรรมตามภูมิปัญญาดั้งเดิม การแสดงทางวัฒนธรรมประจำเผ่า การแสดงแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อาหารชาติพันธุ์สร้างสรรค์คุณภาพ ที่หาทานได้ยาก รวมถึงการเสวนาเรื่องผ้าและอาหารชาติพันธุ์ เพื่อให้มีการบ่มเพาะต่อยอด สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

 

 

 

 

นอกจากนั้นแล้วยังจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา ผู้เปรียบประดุจผู้ให้ชีวิตใหม่แก่กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอีกด้วย

อย่าลืมและอย่าพลาด Lanna Culture Ethnic ในงาน Lanna Expo 2017 วันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *