คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันปัสสาวะรดที่นอนโลกแก้ไขปัญหา ให้ความรู้สู่ประชาชน

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันปัสสาวะรดที่นอนโลก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจเรื่องภาวะปัสสาวะรดที่นอน และให้ประชาชนทั่วไปมีการตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญของการไปพบแพทย์และรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30–11.30 น.ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธี

ผศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าปัสสาวะรดที่นอนเป็นภาวะที่ปัสสาวะในขณะนอนหลับในเด็กที่อายุมากกว่า 5 ขวบขึ้นไป โดยมีรายงานอุบัติการณ์ในประเทศไทยที่ร้อยละ 15-18 ในเด็กอายุระหว่าง5-15 ปี สาเหตุของโรคปัสสาวะรดที่นอนที่พบบ่อยคือ ปริมาณปัสสาวะมากตอนกลางคืน ความผิดปกติของการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและหูรูด ความผิดปกติในพฤติกรรมและพัฒนาการ ภาวะปัสสาวะรดที่นอนมีผลกระทบทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ปัญหาครอบครัว การเรียน การเข้าสังคม และคุณภาพชีวิตได้ การวินิจฉัยและการดูแลรักษาปัสสาวะรดที่นอนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างแพทย์สหสาขา อาทิ ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะเด็ก จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม เป็นต้น และที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและเด็กด้วย เนื่องจากการปัสสาวะรดที่นอนมีความสำคัญในทางการแพทย์มากจึงมีการกำหนดให้วันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันปัสสาวะรดที่นอนโลก” (World Bedwetting Day) โดย International Children’s Continence Society (ICCS) และ European Society for Pediatric Urology (ESPU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองและเด็กตระหนักถึงความสำคัญและเข้าถึงการรักษาภาวะปัสสาวะรดที่นอนต่อไป

ดังนั้น ทางหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันปัสสาวะรดที่นอนโลก ในวันที่ 30 พฤษภาคมคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับภาวะปัสสาวะรดที่นอน และให้มีการตื่นตัว และทราบถึงความสำคัญของการไปพบแพทย์และรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับปัสสาวะรดที่นอนการเสวนาและตอบปัญหา “ปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก เรื่องเล็กที่ไม่เล็ก”โดย ผศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์ภาควิชาศัลยศาสตร์ ,อ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ,        อ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวงภาควิชากุมารเวชศาสตร์และการแลกเปลี่ยนคณะผู้ปกครองเรื่องเล่าจากหัวใจ “ชีวิตจะเป็นอย่างไร? เมื่อลูกรักปัสสาวะรดที่นอน”เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *