กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน “ประชารัฐร่วมใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า”  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า ให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความยั่งยืน และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติแกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดงาน “ประชารัฐร่วมใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ริมคลอง และโดยรอบบริเวณที่มีการรวบรวมน้ำเสียลงสู่คลองแม่ข่า ได้แก่ โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้าตลาด ภัตตาคาร ร้านอาหาร ที่ดินจัดสรร อาคารที่ทำการของรัฐ อาคารที่ทำการของเอกชน อาคารโรงเรียนของรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองแม่ข่าไหลผ่าน ชุมชนในพื้นที่ริมคลองแม่ข่า และบริเวณโดยรอบ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่า และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ริมคลองแม่ข่า มีความตระหนักและตื่นตัวในการมีส่วนร่วม เรื่องการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าให้กลับมาเป็นเส้นทางคมนาคมที่ใสสะอาด ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเอื้อต่อการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

 

 

 

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ มีสาเหตุจากการระบายน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ในบริเวณพื้นที่คลองแม่ข่า ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากต้องส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำเสียของตนเอง โดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมคลอง สำหรับผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ จำนวน 272 แห่ง โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จะดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้ครบภายในปีนี้

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *