ชลประทานเชียงใหม่ ชุแผน One Map แสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย ปี 2560

ชลประทานเชียงใหม่ ชุแผน One Map แสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย ปี 2560 ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการหากมีเหตุฉุกเฉิน โดยทางผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ย้ำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด และฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติในเวลาที่เร็วที่สุด

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมขังหลายจุดในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกคณะทำงานของกองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่เข้าหารือ โดยมีหลายภาคส่วน ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เป็นแผนที่One Map ของ จ.เชียงใหม่ ที่จะแสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย ปี 2560 รวมทั้งมีรายชื่อหน่วยงาน จุดดำเนินการ พร้อมเบอร์โทร.ผู้รับผิดชอบ ทำให้ง่ายต่อการประสานงานหากมีเหตุฉุกเฉิน

สำหรับสาเหตุหลักของการเกิดน้ำท่วมนั้น เกิดจากการบุกรุกลำน้ำและทางน้ำธรรมชาติ อีกทั้งการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองอย่างไม่เป็นระบบ โดยพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซาก ได้แก่ บริเวณชุมชนศรีปิงเมือง หายยา กาดก้อม ป่าพร้าวนอก และถนนช้างคลาน ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้เทศบาลนครเชียงใหม่ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทั้งเศษวัชพืช ขยะมูลฝอยตามบ้านเรือน และขุดลอกเปิดทางน้ำให้โล่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ พร้อมกับบูรณาการกับชลประทานเชียงใหม่ในการบริหารจัดการเพื่อผันน้ำเลี่ยงเมืองและการเปิดปิดประตูระบายน้ำในอัตราที่เหมาะสม หากเกิดเหตุน้ำท่วมขังในตัวเมือง ตลอดจนได้มีมาตรการประสานงานควบคุมสั่งการ โดยจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นการช่วยเหลือประชาชนในด้านชีวิต ทรัพย์สิน และการควบคุมสถานการณ์เป็นลำดับแรก พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมในการบูรณาการและวางมาตรการฟื้นฟูหากเกิดน้ำท่วมขังในตัวเมือง โดยขณะนี้ทางสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องสูบน้ำ โดยเฉพาะรถนาคสูบน้ำ ที่มีความยาวของท่อที่จะสามารถเข้าไปชุมชนที่เกิดน้ำท่วมได้ไกลถึง 500 เมตร พร้อมกำหนดเป้าหมายเมื่อเกิดน้ำท่วม สิ่งสำคัญ คือ การบรรเทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด และการฟื้นฟูซ่อมแซมให้กลับมาเป็นปกติในเวลาที่เร็วที่สุด ซึ่งแผนระยะยาวในอนาคตนั้น ได้มีโครงการทำแก้มลิงในพื้นที่ตอนบนและตอนกลาง เช่น แก้มลิงหน้าฝายแม่แตง และที่กำลังดำเนินงานอยู่ได้แก่ อุโมงค์ผันน้ำแม่แตง-แม่งัด หากแล้วเสร็จจะทำให้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันยังสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน รวมถึงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *