บอร์ด บสย. แต่งตั้ง “วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์” รักษาการผู้จัดการทั่วไป

รายงานจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แจ้งว่า คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 และธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบแต่งตั้ง นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายการเงิน ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประวัติ              นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์  อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน  รักษาการผู้จัดการทั่วไป  และ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน     

การศึกษา              พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต การวิเคราะห์และประเมินโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน       

1 เม.ย. 2564                        รักษาการผู้จัดการทั่วไป บสย.

ธ.ค.2563 – มี.ค.2564         รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน บสย.

มี.ค. – พ.ย.2564                   รองผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน บสย.

พ.ศ.2559 – 2563                กรรมการและผู้จัดการ  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

พ.ศ.2557 – 2558                ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

                                               บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2554 – 2557                รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2552 – 2554                ผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน และผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

                                               บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2548 – 2552                ผู้อำนวยการฝ่ายเงินทุน สายการเงินและการบัญชี  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2558 – 2559                 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2558 – 2559                 กรรมการอิสระ กรรมการควบคุมภายในและปฏิบติตามกฎหมาย

                                               กรรมการลงทุน และประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

                                               บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องที่คุณอาจสนใจ