รมว. เกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมอุทยานมิตรผล และโมเดล ModernFarm ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเยี่ยมชมอุทยานมิตรผล และโมเดล ModernFarm ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกร

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานมิตรผล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผลและหัวหน้าคณะทำงานด้านการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล ให้การต้อนรับอุทยานมิตรผล ประกอบด้วยโรงงานผลิตน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานเอทานอลจากอ้อย โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการไร่อ้อยภายใต้โมเดลการจัดการเกษตรสมัยใหม่ (ModernFarm) ครอบคลุมทั้งชาวไร่อ้อยรายเล็ก รายกลาง และรายใหญ่ สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนโครงการ “1 ตำบล 1 SME เกษตร” ตามแนวนโยบายประชารัฐ ควบคู่กับระบบการส่งเสริมชาวไร่อ้อยอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การสนับสนุนเงินส่งเสริมในรูปแบบสินเชื่อระยะสั้น กลางและยาว ตลอดจนการให้ความรู้แก่เกษตรกร จนถึงการรับซื้อผลผลิตอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและชุมชนอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *