เชียงใหม่ จัดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ที่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ ได้แก่ พระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่ เจ้าหลวงธรรมลังกา เจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่น  เจ้าหลวงพุทธวงศ์ พระเจ้ามโหตรประเทศ พระเจ้ากาวิโลรส/สุริยวงศ์ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าอินทวโรรส/สุริยวงศ์ พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อเจ้าหลวงเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่เครื่องสักการะจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยริ้วขบวนแห่ได้เคลื่อนออกจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มายังบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ซึ่งจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของขบวนต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย ประกอบพิธีดำหัวกู่ตามประเพณีล้านนา และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณเจ้าหลวงเชียงใหม่ รวมทั้งเจ้านายฝ่ายเหนือทุกพระองค์ที่ล่วงลับ ตลอดจนการแสดง แสง สี เสียงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแสดง Mini Light And Sound เรื่อง กู่เจ้าหลวง-ดารารัศมี-จักรีวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากนางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับบทแสดงเป็น พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทำการแสดงถวาย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธีได้รับชมและร่วมกันรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนาอีกด้วย ซึ่งความสวยงามของขบวนแห่เครื่องราชสักการะ สามารถสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *