เทศบาลนครเชียงใหม่ยืนยันน้ำคูเมืองสะอาด เล่นน้ำสงกรานต์ได้

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยันคุณภาพน้ำในคูเมืองใช้เล่นน้ำได้ เผยผลตรวจของสนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ทำก่อนที่จะมีการผันน้ำดีเข้าคูเมือง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ   บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่พร้อมกับฉีดพ่นคลอรีน เพื่อปรับสภาพน้ำในคูเมืองรองรับการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง โดยได้อ้างถึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ว่าทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ได้เข้าดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบๆคูเมือง จำนวน 10 จุด ในวันที่ 1 เมษายน 2560ที่ผ่านมา ซึ่งได้ตรวจวิเคราะห์แล้วพบว่ามีจำนวน 8 จุดมีสภาพเสื่อมโทรม และ อีกมีจำนวน 2 จุดที่มีสภาพเสื่อมโทรมมาก

ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ขออนุญาตชี้แจ้งและประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ โดยได้มีการเข้ามาดำเนินการตรวจสภาพน้ำในคูเมือง ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ได้รับแจ้งว่าจะมีการเข้ามาดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการวางแผนในการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำคูเมือง ประจำปี 2560 อยู่แล้ว ซึ่งในขณะนั้น อยู่ในขั้นตอนการลดระดับน้ำในคูเมืองเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งเทศบาลฯได้วางแผนร่วมกับโครงการชลประทานแม่แตงที่จะเก็บกักน้ำไว้ และจะปล่อยผันน้ำดีลงสู่เมืองเชียงใหม่ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เพื่อให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเล่นน้ำสงกรานต์

ตามที่หนังสือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0205.4(1) / 355 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 ได้แจ้งให้เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งดำเนินการปรับปรุงสภาพน้ำ เช่น การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค และ/หรือเพิ่มออกซิเจนในน้ำบริเวณดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีวางแผนและมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนอยู่แล้ว โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม ทำการขุดลอกและระบายน้ำเก่าออก พร้อมกับทำความสะอาดโดยการใช้ปูนขาว โรยลงไปบริเวณพื้นดินที่น้ำแห้งแล้ว ซึ่งปูนขาวมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค กำจัดสาหร่ายสีเขียว และปรับค่า pH ต่อมาได้ทำการผันน้ำจากคลองชลประทาน  ทำการเติมคลอรีน(Chlorine) เพื่อทำลายเชื้อโรค  และมีการมีการติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ทำการขยายเวลาเปิดน้ำพุและติดตั้งเครื่องเติมออกซิเจนบนผิวน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำและขจัดกลิ่นเหม็นคาวของน้ำด้วย  เทศบาลนครเชียงใหม่ ยินดีดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้การบูรณาการ่วมกัน เพื่อให้การเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นหลัก

และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองอีกครั้ง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยได้ทำการสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำบริเวณคูเมืองด้านประตูสวนดอก พร้อมทั้งได้ร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตรวจสอบคุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ พบว่าน้ำในคูเมืองสามารถใช้เล่นสาดน้ำในช่วงสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย

 

ทางด้านนางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ทางคณะได้ทำการสำรวจสิ่งมีชีวิตในคูเมืองเชียงใหม่และคุณภาพน้ำ โดยรวมแล้วพบว่าในแหล่งน้ำยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่และสภาพน้ำก็สามารถใช้เล่นสงกรานต์ได้ ปลอดภัยแน่นอนประชาชนไม่ต้องกังวล

 

 

ทั้งนี้ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริการด้านจัดการสิ่งแวดล้อมฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่  0 5325 9118

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *