บสย.ลุยจัยกิจกรรมทั่วประเทศ หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน จำนวน 33 ครั้งทั่วประเทศ ในปี 2560 ขึ้นเหนือจัดกิจกรรมมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.ในฐานะเป็นสถาบันการเงินของรัฐ และเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารแต่มีหลักประกันไม่เพียงพอ โดย บสย.จะทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้สินเชื่อเต็มตามจำนวนที่ต้องการ บสย.ได้เล็งเห็นความสำคัญของเงินทุนในการประกอบธุรกิจ และปัญหา-อุปสรรค ข้อจำกัดของ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

ในปี 2560 บสย. ได้รับภารกิจสำคัญที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ บสย. ทำหน้าที่เข้าไปสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพแข็งแกร่ง นอกเนหือจากบทบาทหลักในการให้การค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ บสย. อาทิเช่น กิจกรรมมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน กิจกรรมโครงการอบรมผู้ประกอบการ SMEs (TCG-Financial Literacy) เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยจะเน้นผู้ประกอบการ SMEs 3 กลุ่มประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป 2.กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย 3.กลุ่มเริ่มต้น (Start-up) และกลุ่มนวัตกรรม (Innovation) เป็นต้น

 

สำหรับกิจกรรมมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้น ในปี 2560 บสย.กำหนดจัดขึ้น 11 ครั้งในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ในครั้งนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่จังหวัดที่จัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม บสย. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานคู่ความร่วมมือหลักจากธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และชมรมธนาคารจังหวัด รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรม ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SMEs รวมถึง บสย. เปิดบูธให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและการขอสินเชื่อกับผู้ประกอบการ รวมถึงการรับทราบปัญหาและประสานงานกับธนาคาร เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้สินเชื่อตามต้องการ และในกรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ขาดหลักประกัน บสย.ก็พร้อมที่จะค้ำประกันสินเชื่อ โดยผ่านผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อประเภทต่างๆ ของ บสย. อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ SMEs ร่วมออกบูธให้บริการผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 

 

 

 

นอกจากนี้ บสย.ยังมีกิจกรรมโครงการอบรมผู้ประกอบการ SMEs (TCG-Financial Literacy) จำนวน 22 ครั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั่วประเทศ โดยเป็นหลักสูตรที่ บสย. ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจของตน ทั้งทางด้านการบริหารการเงิน ต้นทุน การตลาด เกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจเพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ โดยมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีเงินสดรับ – จ่าย ไม่ยากอย่างที่คิด หลักสูตรออนไลน์สร้างเงินกับ บสย. และหลักสูตร การเสริมความรู้ SMEs เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ค้าชายแดน AEC

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจรับคำแนะนำ หรือคำปรึกษาด้านการขอรับการค้ำประกันสินเชื่อ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาขาของ บสย.ทั้ง 11 สาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ Call Center 02-8909999 และ www.tcg.or.th , Facebook : บสย.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *