ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 29 ปี มุ่งเน้นการเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 29 ปีการดำเนินงาน เตรียมผุดอาคารที่จอดรถหลังใหม่ภายในปีนี้ รองรับปริมาณรถยนต์ได้กว่า 800 คัน ส่วนโครงการพัฒนาตามแผนแม่บท ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดเริ่มลงมือก่อสร้างได้เร็วที่สุดในปี 2563

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 6 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. ได้รับโอนกิจการจากกรมการบินพาณิชย์มาอยู่ในความดูแลของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 และแปรสภาพเป็นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 โดยได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ด้านภายใต้ค่านิยมหลักของ ทอท. (Core Value) 5 ด้าน คือ ให้ใจ ให้บริการด้วยใจ เหนือความคาดหมาย (Service Minded) มั่นใจ เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย (Safety & Security) ร่วมใจ การรวมพลังให้เกียรติทุกความเห็น (Teamwork) เปิดใจ การพัฒนาไม่หยุดยั้ง (Innovation) ภูมิใจ การยึดมั่นผลประโยชน์ขององค์กร (Integrity)

 

 

 

 

ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี แต่นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเติบโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุดในปี 2559 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 9.45 ล้านคน ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขยายพื้นที่ให้บริการ และบริหารจัดการเส้นทางเดินของผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด ภายใต้คุณภาพการให้บริการในระดับสากลและมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

 

สำหรับการดำเนินการตามแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในช่วงที่ 1 เป็นการรวมแผนพัฒนาระยะสั้นกับระยะกลาง (ปี 2559 – 2568) มีเป้าหมายที่จะรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศในปี 2573 และรองรับผู้โดยสารประมาณ 18 ล้านคน และแผนพัฒนาช่วงที่ 2 ระยะยาว (ปี 2569 – 2573) มีเป้าหมายที่จะรองรับปริมาณจราจรทางอากาศในปี 2578 และรองรับผู้โดยสารประมาณ 20 ล้านคนนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ใช้ระยะเวลาในการจัดทำรายงาน และขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีประมาณ 2 ปี โดยจะเริ่มรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียครั้งแรกในช่วงกลางเดือนมีนาคมปีนี้ จากนั้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามแผนพัฒนาได้ในปี 2562 ที่จะถึงนี้

 

ด้านผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ปี 2559 มีอากาศยานพาณิชย์ขึ้น – ลง 69,202 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 8.39 มีจำนวนผู้โดยสาร 9.45 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เกือบร้อยละ 13 ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้โดยสารชาวจีนกว่า 1.24 ล้านคน นำมาซึ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติ พร้อมกันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังได้มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ ทอท. ในปี 2559 ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน รวมทั้งให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนน้ำดื่ม การสนับสนุนงบประมาณจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมของท้องถิ่นและชุมชนอีกด้วย

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *