ม.แม่โจ้ สืบสานประราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” พร้อมผุดไอเดีย เปิด “กาดแม่โจ้ 2477” เชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ในระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “กษัตริย์เกษตร” ภายในงานมีกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ภายใต้แนวคิด ศาสตร์แห่งพระราชา ณ แหล่งสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน รวมไปถึงนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก และตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย “เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสนองตอบต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปี เพื่อปวงผสกนิกรชาวไทย ให้กินดี อยู่ดี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสนองงานด้านต่างๆ นับตั้งแต่ครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมายังแม่โจ้ และได้รับการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการในพระองค์อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะด้านการเกษตรอีกด้วย

 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แถลงข่าวเปิด “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ณ โอมออร์แกนิค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การเปิดกาดแม่โจ้ 2477 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดกระจายผลิตผลเกษตรอินทรีย์จากแหล่งปลูกที่เชื่อมั่นได้ถึงความปลอดภัย และยังได้รับการดูแลผลผลิตจากคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาในโครงการ “ปลูกผักแลกค่าเทอม” ที่จะใช้กาดแม่โจ้ 2477 นี้ เป็นแหล่งในการขายผลผลิตของตน นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเชื่อมโยง บูรณาการคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ในอนาคต ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง และก่อให้เกิดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งกาดแม่โจ้ 2477 จะเริ่มเปิดขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ณ โดมออร์แกนิค (โดมแก้วอินทรีย์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจะจัดให้มีการจำหน่ายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี 2560 นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *