บีโอไอ เชียงใหม่ เผยการลงทุนภาคเหนือ ปี 59 โตต่อเนื่อง โดยภาคอุตสาหกรรมเกษตรครองแชมป์ลงทุนสูงสุดกว่า 5,000 ล้านบาท

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 หรือ บีโอไอ เชียงใหม่ แถลงภาวะการณ์ลงทุนภาคเหนือ ปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่าภาคอุตสาหกรรมการเกษตรครองแชมป์เงินลงทุนสูงสุดกว่า 5,000 ล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรมดิจิทัลมียอดการขอรับการส่งเสริมสูงสุดกว่า 49 โครงการ และประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นนักลงทุนต่างชาติลงทุนสูงสุด พร้อมผลักดันหลายนโยบายเพื่อเร่งส่งเสริมการลงทุน เน้นหนักในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 หรือบีโอไอ เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสสิเนส ปาร์ค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ได้แถลงภาวะการณ์ลงทุนในภาคเหนือ ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา โดยทั้งประเทศมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1,546 โครงการ เงินลงทุนกว่า 584,350 ล้านบาท จะก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งสิ้น 106,000 คน ส่วนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ในปี 2559 มีจำนวน 150 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 18,015 ล้านบาท จะก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งสิ้น 5,788 คน ซึ่งจำแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 หากพิจารณาในแง่ของจำนวนโครงการ พบว่าส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ส่วนในด้านมูลค่าของเงินลงทุนพบว่าอุตสาหกรรมการเกษตรมีเงินลงทุนสูงสุด

 

ทั้งนี้ BOI มีนโยบายให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ เงินลงทุน 565 ล้านบาท และในด้านมูลค่าของเงินลงทุนพบว่าอุตสาหกรรมการเกษตร มีเงินลงทุนสูงสุดถึง 5,286 ล้านบาท ซึ่งเอกชนต้องเตรียมตัวและปรับตัวให้เข้ากับหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของการผลิต เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยยังมีน้อย โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่คนไทยถือหุ้นอยู่ มีจำนวนกว่า 106 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และโครงการที่ต่างชาติมาลงทุนคิดเป็นร้อยละ 22 โดยประเทศที่ลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ รองลงมาเป็นประเทศสิงคโปร์ และญี่ปุ่น ตามลำดับ

 

สำหรับในปี 2559 คำขอรับการส่งเสริมกระจุกตัวในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55 ของจำนวนโครงการทั้งหมด เงินลงทุน 2,713 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัดตาก โดยมีคำขอรับการส่งเสริม 23 โครงการ เงินลงทุน 3,799 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุด คือ เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร

 

ในส่วนของ BOI จะมีการดำเนินการต่างๆ ให้เกิดการขอรับการส่งเสริมที่ดียิ่งขึ้น โดยการพูดคุยสร้างความเข้าใจให้แก่นักลงทุนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการสนับสนุนนักลงทุน เช่น มาตรการเงินทุนอุดหนุนการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อมและเป็นผลดีต่อทิศทางการลงทุน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *