มงฟอร์ต เปิดตัว “โครงการทุนเรียนดี ฟรี 100%” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ทุ่มงบประมาณกว่า 5 ล้านบาทต่อปี เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ ตามโครงการ “ทุนเรียนดี ฟรี 100%” เพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพียงมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป หรือได้รับรางวัลและผลงานการแข่งขันทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ก็สามารถสมัครสอบเพื่อขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ที่จะถึงนี้

 

ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้เผยว่า “ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน และเยาวชน จึงได้วางนโยบายและแผนดำเนินงานระยะยาว โดยได้จัดสรรงบประมาณในโครงการ “ทุนเรียนดี ฟรี 100%” จำนวน 5 ล้านบาทต่อปี เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการดังกล่าว จะต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป หรือได้รับรางวัลและผลงานการแข่งขันทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 7 รอบ 84 ปี และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อสืบทอดจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะภราดาแห่งเซนต์คาเบรียล (Brothers of Saint Gabriel)”

 

ในเบื้องต้นจะมอบทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวนระดับชั้นละ 10 ทุน รวมทั้งสิ้น 60 ทุน แบ่งเป็นระยะๆ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จะมอบทุนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 20 ทุน ปีการศึกษา 2561 จะมอบทุนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 จำนวน 20 ทุน และปีการศึกษา 2562 มอบทุนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 20 ทุน โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมด ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ (เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทโครงการเรียนดี / 2560)

 

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าสอบชิงทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบ เงื่อนไขการขอยื่นรับทุน และปฏิทินการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://www.montfort.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 245570 – 5 โทรสาร 053 – 245571 และมาสเตอร์วรินทร วสุวัต หัวหน้าแผนการเรียน English Programme : 081 – 0242425 (ประธานโครงการแจกทุนการศึกษานักเรียน) โดยนักเรียนสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน ใบสมัครต่างๆ ทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่โรงเรียน ดังนี้

 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เลขที่ 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 (ยื่นใบสมัคร โครงการทุนเรียนดี ฟรี 100%)

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 (ในวันและเวลาทำการ) สอบข้อเขียน-สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 และประกาศผลการพิจารณามอบทุนการศึกษาในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และบอร์ดข่าวสารบริเวณหน้าห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *