จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่  41 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด  เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ และสวนสาธารณะหนองบวกหาดจังหวัดเชียงใหม่  เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์  เป็นเมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปี  มีสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ดอกไม้และแมกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงาม ตามธรรมชาติ  มีวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง  ต่อมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพความเป็นเมืองที่สวยงาม มากด้วยวัฒนธรรมที่ดีงาม ถูกบดบังและทดแทนด้วยวัตถุนิยมจนน่าวิตก ชาวเชียงใหม่จึงเริ่มตระหนักต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงปัญหาที่อาจจะตามมา จึงเกิดการรวมตัวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์การเป็นดินแดนเอื้องเหนือนาม  “นพบุรี ศรีนครพิงค์”  เป็น  “เมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปี”  ให้คงอยู่ตลอดไป  จึงได้รวมตัวกัน จัดตั้งสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระราชินูปถัมภ์ ชมรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ขึ้น และได้มีการจัดงาน “สัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 1” ขึ้น    เมื่อปี 2520 ระหว่างวันที่ 6 -12 กุมภาพันธ์ 2520 สิ่งที่ประทับอยู่ในความทรงจำสร้างความปลื้มปิติยินดีของชาวเชียงใหม่ตลอดมา คือ การที่ชาวเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2520

ในปี พ.ศ. 2530 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธาน พิธีเปิดงานการประกวด

รถบุปผชาติและนางงามบุปผชาติ ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2530 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ และทรงทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด

สำหรับในปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้พร้อมใจกันจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ขึ้น  ให้ยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา

ในระหว่างวันที่ 3 -5 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะมี  พิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 19.00 น.  ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด

โดยใน เช้าวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จะมีพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนขบวนรถบุปผชาติ  จากเชิงสะพานนวรัฐ  ไปจนถึง บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด  ซึ่งขบวนรถบุปผชาติจะมีทั้งหมด 25 ขบวน จะจอดไว้ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามตลอดการจัดงาน

สำหรับการจัดงานในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “ดอกไม้สะพรั่งงาม เทิดนามองค์ภูมิพล” ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการ,  การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดสวน, การจัดนิทรรศการ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP),  การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ,  การแสดงดนตรีในสวน (Orchestra) บทเพลงพระราชนิพนธ์ ของสถาบันการศึกษาให้ชม ทุกวัน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด

นอกจากนี้ ในช่วงการจัดงาน จังหวัดเชียงใหม่จะได้ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ และการแสดงโคมแขวนดอกไม้ประดับ ตามต้นไม้รอบคูเมือง และ กิจกรรมที่จังหวัดจัดเพิ่มเติม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมในงานปีนี้ คือ การแสดงการจัดแสดง Light&Sound water hologram หรือ 3D Projection Mapping และการจัดแสดงนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ

ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด  ภายใต้แนวคิด  “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่งการของราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคลัย ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ในโอกาสขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ด้วย

และในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ดังนี้ การจัดประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามชาตินานาชาติ ประจำปี 2560 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ทั้งนี้การประกวดดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2560 ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยกำหนดการประกวดออกเป็น 2 ประเภท 1.การประกวด Miss Flower Bloom International Beauty Contest, Chiang Mai 2017 (นางงามบุปผชาตินานาชาติ) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 7,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท และตำแหน่ง  Miss Favorite of Tourist จำนวนเงิน 5,000 บาท ประเภทที่ 2 การประกวดนางงามบุปผชาติจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 30,000 บาท พร้อมมงกุฎ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 15,000 บาท และตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน จำนวนเงิน 10,000 บาท

สุดท้ายนี้จึงขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมเที่ยวชมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด และพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนขบวนรถบุปผชาติ  จากเชิงสะพานนวรัฐ  ไปจนถึง บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมจัดไว้อีกมากมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *