เชียงใหม่รุกคืบสู่มรดกโลก จัด “การประชุมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ The Lanna Histiric City Forum of Experts 2017”

จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติ The Lanna Histiric City Forum of Experts 2017 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม 2560 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน อินเดีย ฮาวาย เมียนมาร์ ฯลฯ มาเข้าร่วมประชุมสัมมนา พิธิเปิดงานวันที่ 6 มกราคม เวลา 9.00 น. โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โดยการจัดการประชุม The Lanna Histiric City Forum of Experts 2017 ในครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ เดินทางมาถึงยังจ.เชียงใหม่ ส่วนในวันที่ 5 ม.ค. เป็นการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ ของจ.เชียงใหม่ เช่น เวียงกุมกาม วัดสวนดอก วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจ็ดยอด เขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นต้น  ในวันที่ 6 ม.ค. เวลา 9.00 น. พิธีเปิดการประชุม โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  หลังจากนั้น รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ต่อด้วย Prof. Richard A. Engelhardt Former UNESCO Regional Advisor for Culture in Asia and the Pacific เป็นผู้กล่าวแนะนำโปรแกรมการประชุม จากนั้นประธานในพิธีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะได้กล่าวเปิดงาน และบรรยายสรุป

 

ในส่วนของการประชุมสัมมนาในวันที่ 6 มค. เวลา 9.45-16.30 น. จะแบ่งเป็น Theme 1 : Environmental Settings  จะมีผู้เชี่ยวชาญได้แก่ Prof. Dong Wei School of Architecture, Southeast University  Prof Dilip K. Medhi Department of Archaeology at Guahati University Guwahati, Assam, India และ Prof. Suparp Tajai Lampang Rajabhat University Faculty of Humanities and Social Sciences  ต่อด้วย Theme 2: Archaeological and Historical Precedents  มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านรวมทั้ง  ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ภายใต้องค์การ รัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ SEAMEO-SPAFA  จากนั้นใน Theme 3: Ideological Belief & Intangible Expressions นอกจากมีผู้เชี่ยวชาญร่วมพูดคุยแล้วยังมีอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ จากคณะวิจิตรศิลป์ มช.เป็นผู้ดำเนินรายการด้วย

 

ส่วนในวันที่ 7 ม.ค. เวลา 9.00-16.30 น. Theme 4: Architectural Components มีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆร่วมพูดคุย พร้อมด้วยผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรม มช.เป็นผู้ดำเนินรายการ  และใน Theme 5: Safeguarding and Conservation Management of Lanna Authenticity  ดำเนินรายการโดยคุณสาวิตตรี สุวรรณสถิต Advisor to the Minister of Culture Former Secretary General of Thai National Commission for UNESCO หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ไปเยี่ยมชมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถนนคนเดินวัวลาย ก่อนเดินทางกลับในวันที่ 8 ม.ค. 2560

 

การจัดการประชุม The Lanna Histiric City Forum of Experts 2017 ระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม 2560 นี้ จึงนับว่าเป็นการประชุมสัมมนาครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของ “โครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก” ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ รวมถึงประเทศไทย หลายท่านเข้าร่วมประชุม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน คุณเมวิกา หาญกล้า คณะวิจิตรศิลป์ มช. โทร. 0 5394 4829 หรือ 09 9053 5595

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *