มช.ลงนามร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)จัดแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด“ประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560  และการจัดประชุม “10th International Convention of Asia Scholars – ICAS10” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

64480 โดยมี อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์, นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา พิงคนคร, คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดประชุมสำหรับนักวิชาการไทยและต่างประเทศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากต่างประเทศที่สนใจด้านเอเชียศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

ซึ่งหลังจากการลงนามในครั้งนี้แล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันดำเนินงาน การจัด “ประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณกว่า 600 คน และการจัดประชุม “10th International Convention of Asia Scholars – ICAS10” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณกว่า 1,200 คน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *