SIPA จับมือจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพัฒนาสู่ Chiangmai Smart City

SIPA จับมือจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพัฒนาสู่ Chiangmai Smart City เพื่อรองรับการทำงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ
image

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และนางสุวดี ปาจรียางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น Chiangmai Smart City เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ เกิดการนำเทคโนโลยีต่างๆ ไปยังชนบทให้มากขึ้น และมีการหารือในการปรับเปลี่ยนศูนย์ ICT ชุมชนพัฒนาให้เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ Digital Economy อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ Oon IT Valley อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการSMEs และสถาบันการศึกษา ทำการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นที่รองรับในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้สามารถเป็น SMEs แบบดิจิทัล และยังส่งเสริม Tech Start up ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด “ร่วมแรงและแบ่งปัน” ภายในโครงการ OITV ประกอบด้วย แหล่งพัฒนาคน แหล่งสร้างงาน – ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศ SMEs – IT Outsourcing (ITO) – Business Process Outsourcing (BPO) – IT for SMEs – IT for Agriculture ศูนย์สร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม (Greenovation Economy) – ท่องเที่ยววิถีไทย แม่ออน (ล้านนา) – สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา – ศูนย์การค้าชุมชน – ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงธุรกิจ – ศูนย์สร้างคุณค่าชีวิตสูงวัย กลุ่มพัฒนาเกษตรนวตกรรม (Agro innovation) วิถีสีเขียว วิถีธรรมชาติ วิถีแห่งความอยู่รอดของเกษตกรไทยในอนาคต – กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ – กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ – กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม – กลุ่มพัฒนานวตกรรมด้านการเกษตร Co-Working Space – สถานที่ทำงานแห่งใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติและขุนเขา แหล่งเพาะพันธ์ START UP แบบเข้มข้น Dutch Farm – สถานที่พักผ่อน และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเชียงใหม่ สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆ นานาชนิด โอกาสเดียวกันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยยมโครงการ One Stop Service Software and Digital Content ซึ่งเป็นโครงการ ร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ และห้างสรรพสินค้า พรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อให้เป็นสถานที่ ในการรองรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และ SMEs ในพื้นที่ให้สามารถใช้บริการทางด้านดิจิทัลอย่างครบวงจร เช่น – คลีนิคซอฟต์แวร์ – ห้อง Show Case Software – การให้บริการ Co working Space รองรับได้ถึง 60 ที่นั่ง – ห้องประชุม มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากนี้ SIPA เชียงใหม่มีระบบกล้อง Fulldome 360 องศา สำหรับเป็นที่แสดง Animation 3D, Game, e-Learning, VTR เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทางด้าน Digital Content ได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้ใช้อีกด้วย

 

image

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *