สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ชวนชมนิทรรศการ “พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งสายน้ำ” บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง

dsc_3794-copyสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ “พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำ”เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ด้านหลังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 444 โครงการทั่วเชียงใหม่ที่ทรงพระราชทานแหล่งน้ำให้สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 700 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 400,000 ไร่ พิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

 

dsc_3816-copyนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์เสมอมา ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและความอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรกรรม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจึงเป็นการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรของพระองค์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต “หลักสำคัญต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้” เพราะทรงเห็นว่า น้ำคือชีวิต ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติงานพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่กว่า 70% จึงเป็นงานด้านการชลประทาน

 

dsc_3823-copyนายเจนศักดิ์  ลิมปิติ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดนิทรรศการ “พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำ”ขึ้นที่บริเวณสันเขื่อนแม่จอกหลวงเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่ทรงพระราชทานแหล่งน้ำให้ทุกอำเภอในจังหวัด    สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงแห่งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2520 ให้กรมชลประทานก่อสร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหมู่บ้านช่างเคี่ยน ในการปลูกสตรอเบอรี่ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 200 ไร่ ในขณะนั้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำอีกกว่า 400 แห่ง ที่ทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้ก่อสร้างขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดช่วงเวลาที่เสด็จทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ คุณูปการที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านแหล่งน้ำ ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ยังตราตรึงอยู่ในจิตใจของประชาชนชาวเชียงใหม่มาโดยตลอด

 

ด้านนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าว เวลานี้ งานโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นถึง 444 โครงการ สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 700 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 400,000 ไร่ ได้ก่อประโยชน์ต่อคนเชียงใหม่อย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด และปราศจากข้อสงสัยในพระอัจฉริยภาพใน การชลประทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 

dsc_3829-copyกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ได้สนองงานโครงการพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ     ที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2501    ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกจังหวัดเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 58 ปี และเพื่อเป็นการถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักงานชลประทานที่ 1  โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ จึงได้จัดนิทรรศการ “พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำ”    ขึ้นในครั้งนี้ โดยเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าชมนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 9-25 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.โดยเฉพาะในช่วงพลบค่ำจะมีการเปิดโคมไฟที่ประดับตลอดแนวสันเขื่อนแม่จอกหลวง ซึ่งทำให้เห็นความงดงามของภูมิทัศน์โดยรอบด้วย

 

จากการทรงงานอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงวันนี้จึงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ถึง 444 โครงการ ทำให้วันนี้ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีน้ำกิน น้ำใช้ตลอดทั้งปีและในยามมีภัยธรรมชาติ โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายก็ได้กลายเป็นปราการป้องกันและบรรเทาภัยต่อราษฎรจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทั้งปวง สมดังพระราชดำริที่ทรงต้องการให้ระบบชลประทานถูกใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

 

dsc_3814-copy

dsc_3808-copy

dsc_3804-copy

dsc_3803-copy

dsc_3802-copy

dsc_3799-copy

dsc_3793-copy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *