สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “CMRU Library Fair 2016”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “CMRU Library Fair 2016” มุ่งส่งเสริมการอ่าน สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 21 – 23 พฤศจิกายน 2559

unnamed-1เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ผศ.สารุ่ง  ตันตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน “CMRU Library Fair 2016” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเครือข่ายสำนักหอสมุดจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน พร้อมสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ได้คัดเลือกหนังสือเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด ในพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความสนใจและตรงกับสาขาวิชา

ทั้งนี้ อาจารย์ปิยวดี  นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักหอสมุดนับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดให้ปี พ.ศ.2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน และกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    ตลอดชีวิต เพื่อนำไปสู่กลไกการขับเคลื่อน การส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดงาน “CMRU Library Fair 2016” ขึ้น

ภายในงานจัดให้มีการเปิดร้านจำหน่ายหนังสือ ตำรา สารคดี สื่อการเรียนการสอน สื่อสร้างสรรค์และพัฒนาการสำหรับเด็กและเยาวชนจากสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ตัวแทนจำหน่ายหนังสือ กว่า 35 ร้าน กิจกรรมชั้นหนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการ “เปิดกรุหนังสือด้านศิลปวัฒนธรรม – ล้านนาคดี”

โดยในวันที่ 22 และ 23 พฤศจิกายน 2559 จะได้จัดกิจกรรมหนังสือทำมือ การท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “ลามูค์กาเซ่” โดยนายพันแสน  หล้าเหลื้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การเสวนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เรื่อง “เปิดกรุหนังสือด้านศิลปวัฒนธรรม – ล้านนาคดี” และกิจกรรมการขับร้องเพลงประสานเสียงจากนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาฝรั่งเศส

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหนังสือทำมือ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนต่อวัน สำรองการจองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885900 – 05

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *