สธ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มหกรรม อย.น้อย ขยายเครือข่าย กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อย.น้อย 18 จังหวัดภาคเหนือ “มหกรรม อย.น้อย ขยายเครือข่าย กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง” ประจำปี 2559 วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ ถนนคันคลองชลประทาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธาน และนายอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

 

IMG_0149นายอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย ตามโครงการ อย.น้อย ขยายเครือข่าย กระจายความรู้ มุ่งสู่การเฝ้าระวัง เครือข่ายภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของครูแกนนำ และนักเรียนเครือข่าย อย.น้อย ที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3 รวม 18 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดพลังสังคมที่เข้มแข็ง ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมในการคุ้มครองผู้บริโภคให้บรรลุเป้าหมาย คือการพัฒนาศักยภาพ ครูและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย ให้รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง มีสติ คิดก่อนตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเพิ่มบทบาทของอย.น้อย ในการดูแลผู้สูงอายุ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ

 

สำหรับการประชุม มีลักษณะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เน้นแนวคิด“รวมพลัง อย.น้อย นักรบ online ใช้สื่อให้เป็น” มีระยะเวลาการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูแกนนำ และนักเรียนเครือข่าย อย.น้อย ที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1, 2 และ 3 รวม 18 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ชัยนาท ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวม 240 คน

 

กิจกรรมในครั้งนี้ เน้นการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมมุ่งเรียนรู้ตามฐาน “FDA WALK RALLY” ต่างๆ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 ตั้งสติ คิดก่อนส่ง Message Online

ฐานที่ 2 ปฏิบัติการ “นักรบ online สไตล์ อย.น้อย”

ฐานที่ 3 อาหารทอด…รอดมะเร็ง

ฐานที่ 4 ผ่อครัวอี่แม่ & รื้อตู้ยาป้ออุ้ย แม่อุ้ย

ฐานที่ 5 น้ำตาล หวาน…ซ่อนเขี้ยว

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และ พัฒนาความรู้อีกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรม “ยืด อก… พก สื่อ” การเสวนาจุดประเด็น “บทบาทของ อย.น้อยกับการดูแลผู้สูงอายุ”กิจกรรม ภาพ…เล่าเรื่องจากโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ภาคเหนือ “ภาพ 1 ภาพ แทนคำร้อยพัน…”เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *