คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม เนื่องใน “วันเบาหวานโลก” 2559

หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม เนื่องใน “วันเบาหวานโลก” ประจำปี 2559  เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน    อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน 

unnamed-1เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี  รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อ  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจาก สหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก และเรียกร้องให้ทุกประเทศจัดทำนโยบายการป้องกันและดูแลโรคเบาหวานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยเริ่มในปี พ.ศ.2550เป็นต้นไป และรณรงค์ให้ประชากรในประเทศได้ตระหนักถึงการป้องกัน  ใส่ใจดูแลรักษาโรคเบาหวาน   ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานและประชาชนทั่วไป  เนื่องในวันเบาหวานโลกเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีจากการสำรวจสถานการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 150 ล้านคน และคาดว่าในอนาคตอีก  20 ปีข้างหน้า จำนวนผู้ป่วยเบาหวานจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 300 ล้านคน สำหรับประเทศไทยจากการสำรวจพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 2 ล้านคน โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ประมาณ 46,000 คน และผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 1,950,000 คน โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง หากผู้ป่วยควบคุมเบาหวานได้ไม่ดี จะเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย อันเป็นปัญหาหลักที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตและทุพพลภาพ รัฐบาลต้องสูญเสียเงินงบประมาณในการดูแลรักษาเป็นอย่างมาก โดยผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นสองเท่าของผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน

unnamed-2และในปีนี้ได้จัดกิจกรรมบริการสู่ประชาชน  อาทิ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว(งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน),ชั่งน้ำหนัก ,วัดส่วนสูง  ,คำนวณดัชนีมวลกาย ,วัดรอบเอว  ,วัดความดันโลหิต ,วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง,นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน,เสวนาเรื่อง “เบาหวาน…รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม” ,การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน ,ตรวจเท้า พร้อมกับให้คำแนะนำการดูแลเท้า ,การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม ,สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *