มช.ทูลเกล้าฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

DSC_1033 เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถในด้านพยาบาลศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯถวายปริญญา และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯถวายฉลองพระองค์ครุย ในพิธีพระราชทานปริญญาครั้งที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *