กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการค้า การท่องเที่ยว ตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการค้า การท่องเที่ยว ตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเชื่อมไปยังจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อผลักดันเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เป็นเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวที่สำคัญและรองรับการพัฒนาด้านด่านชายแดนอนาคต
15058720_1143302682390439_1003660716_nกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  จัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการค้า การท่องเที่ยว ตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเชื่อมไปยังจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2559  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มี 5 อำเภอที่มีเขตแดนที่ติดกับชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คือ  อำเภอเชียงดาว

 

 

 
15032591_1143302679057106_744206695_nอำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย รวมระยะทางประมาณ 277 กิโลเมตร  ปัจจุบันแหล่งการค้าชายแดนมีทั้งหมด 3 แห่ง คือ บ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง บ้านสันต้นดู่ อำเภอแม่อายและบ้านกิ่วผาวอกอำเภอเชียงดาว   ที่ผ่านมาภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลักดันการเปิดด่านและยกระดับจุดผ่อนปรนในพื้นที่ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรอย่างต่อเนื่อง   จากผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแสดงภาพเชื่อมโยงด้านการค้าชายแดนและเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นการถาวร เมื่อปี พศ.2558 พบว่า เมืองต่างๆ  ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ตั้งติดกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น เมืองปั่น เมืองทา มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในฝั่งไทยและมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก

 
15057792_1143302705723770_158441942_nขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดการเปิดชายแดนทั้ง 3 ด่าน   โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการค้า การท่องเที่ยวตามเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเชื่อมไปยังจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่  12 – 13 พฤศจิกายน  2559   เพื่อให้ผู้
เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ เอกชน จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สื่อมวลชน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลทุกด้านจากการลงพื้นที่จริงและหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งสรุปรวมความคิดและแนวทางการพัฒนาเส้นทางการค้า การท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 

15050028_1143302692390438_864261948_nซึ่งคาดว่าจะเป็นเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เป็นเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวที่สำคัญและรองรับการพัฒนาด้านด่านชายแดนอนาคต  โดยเส้นทางเริ่มจากอำเภอแม่แตง-แม่กื้ดช้าง-ตำบลเมืองคอง-ตำบลเมืองแหง ไปถึงจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง มีระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร สามารถย่นระยะทางจากเส้นทางหลักทางหลวงหมายเลข 1322 ไปถึงจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่งได้ประมาณ 30 กิโลเมตร

 

 

 

15049606_1143302695723771_1441819881_nสำหรับจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนม่า เส้นทางจากจุดผ่อนปรนหลักแต่งไปยังเมืองตองยี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน มีระยะทางประมาณ 386 กิโลเมตร เมืองตองยีเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า เป็นเมืองศูนย์กลางการขายส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค  รวมทั้งสินค้าการก่อสร้างอื่นๆ   ซึ่งเส้นทางนี้สามารถเชื่อมโยงกับเมืองมัณฑะเลย์และเมืองเนปิดอว์ในอนาคต หากมีการเปิดจุดผ่อนปรนและยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่งให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรจะทำให้เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและสร้างความเจริญให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกมากในอนาคต

15058716_1143302702390437_1724347985_n

15032381_1143302709057103_837363372_n

15058676_1143302689057105_1527376497_n

15058660_1143302685723772_1963163958_n

15046421_1143302699057104_720691371_n

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *