การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดงาน PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งใจ มุ่งมั่น และพยายามเข้าถึงปัญหาความต้องการของธุรกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า จึงได้จัดงาน “PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิตขึ้น” เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของลูกค้า และสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายโครงการและแผนงานที่สำคัญของ PEA รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังความต้องการ ข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

DSC_9630 copyภายในงานได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สำหรับกิจกรรมในงานมีการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เชียงใหม่ – ลำพูน กับ แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของ PEA” โดยมีคุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ พิธีกรรายการ Energy Update เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมเสวนาได้รับเกียรติจาก นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และนายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.อิชิตันกรุ๊ป พร้อมกิจกรรมสันทนาการ บูธนิทรรศการผลงานของ PEA และมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน ติ๊ก ชิโร่ อีกด้วย

 

DSC_9635 copyสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้มุ่งมั่นพัฒนา และก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และขยายเชื่อมโยงออกไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และต่อเนื่องมาโดยตลอด และเร่งปรับตัวให้พร้อมรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในด้านธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าในอาเซียน ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดำเนินงาน สามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการให้บริการลูกค้า ถือว่าลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญยิ่ง โดยมีเป้าหมายหลักคือ การปรับปรุงระบบการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความมั่นคง สม่ำเสมอ เพียงพอ เชื่อถือได้ และรวดเร็ว ทันต่อความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่ความเข้าใจ และความร่วมมืออันดี ระหว่าง PEA กับลูกค้า ตอบสนองยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของชาติในอนาคตต่อไป

DSC_9614 copy

นายปวิณ ชำนิประศาสน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

DSC_9608 copy

นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์

ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

DSC_9604 copy

DSC_9603 copy

DSC_9602 copy

DSC_9601 copy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *