มหกรรมผ้าไทยประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ จัดงานมหกรรมผ้าไทยประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษามหาราชินี มีผ้าไทยให้นักสะสมมาเลือกซื้อและชมมากมาย

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ นายมงคล สุขใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมผ้าไทยประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี พร้อมด้วย คุณอัครเดช นาคบัลลังก์  เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา คุณอัญชลี ศรีป่าซางเจ้าของร้านสีสันพรรณไม้ คุณแก้วสิริ เอเวอริ่งแฮม เจ้าของผ้าหลวงพระบาง คุณทัศนี พรพุฒินาค เจ้าของร้านดาดา ลุนตยาผ้าโบราณ และ คุณทิพาพร อัชนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

DSC_5558 copy

สำหรับมหกรรมผ้าไทยประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยทางศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสะบันงา ภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 12-14สิงหาคมที่จะถึงนี้ ณ ลานกิจกรรม อาคารB ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เหล่านักสะสมผ้าไทยรวมตัวกันจัดแสดงผ้าโบราณจำนวน 84 ผืน รวมมูลค่ากว่า 50,000,000 บาท

 

 

 

DSC_5542 copy

 

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผ้าไทยโบราณราชสำนักและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในล้านนา จำนวน 84 ผืน จากนักสะสมผ้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน และพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงาจะนำซิ่นไหมคำอายุนับ 100 ปี จากราชสำนักเชียงตุงอันล้ำค่าจำนวน 5 ผืน มาจัดแสดงพร้อมกันเป็นครั้งแรก รวมทั้งนำเสื้อเดินได้ หรือเสื้อคลุมทองคำของเจ้าฟ้าเชียงตุงมาร่วมจัดแสดงอีกด้วย พร้อมทั้งมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าล้านนาไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน การเสวนาเรื่องผ้าไทยจากผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวด “คู่แม่-ลูก แต่งงามอย่างไทย” การประกวด Young Lanna Designer หัวข้อ “แฟชั่นผ้าล้านนาในจิตนาการ” การประกวด “ธิดาน้อยผ้าล้านนา” และการออกร้านจำหน่ายผ้าทอทั้งใหม่และเก่าจากร้านผ้าที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือและภาคกลาง

 

 

 

ทางด้านนักสะสมผ้าไทยนำโดย คุณอัครเดช นาคบัลลังก์  กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสบันงาเคยจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทยโบราณหน้าพระที่นั่งมาหลายครั้ง ปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์คือ ทรงสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ลายทอผ้าอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีค่ายิ่งที่นับวันจะสูญหาย โดยทรงส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านร่วมกันทอผ้าทั่วทุกภาคเพื่อสืบสานองค์ความรู้ด้านการทอผ้าลวดลายต่าง ๆ ให้คงอยู่เป็นมรดกคู่ประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน ตลอดจนทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพให้ชาวบ้านถิ่นทุรกันดารมีงานทอผ้าทำเสริมรายได้ให้ครอบครัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย จึงรวบรวมกลุ่มคนรักผ้าไทยในจังหวัดเชียงใหม่จัด มหกรรมผ้าไทยประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ขึ้น เพื่อเผยแพร่และเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยโบราณให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจชมฟรี

DSC_5538 copy

คุณอัญชลี ศรีป่าซาง กล่าวว่า ความรักที่มีต่อผ้าซิ่นนั้นเริ่มจากการซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นจึงเริ่มศึกษา และพบว่า ผ้าเก่าหรือผ้าโบราณมีเสน่ห์จับใจ เพราะส่วนใหญ่คนทอไม่ได้ทอเพื่อขาย จึงมีความละเมียดละไมกว่าปัจจุบัน ผ้าโบราณบอกเล่าวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ผ่านลวดลายที่ถักทอขึ้นซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบัน ผ้าที่จะนำมาร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นผ้าซิ่นเด็กในราชสำนักจนถึงชาวบ้านธรรมดา เพราะส่วนใหญ่คนไม่รู้ว่า สมัยก่อนชาวไทยยวน ไทเขิน และไทลื้อ หรือคนไทยในแถบล้านนา ล้านช้าง และเชียงตุง นุ่งซิ่นกันตั้งแต่ 4-5 ขวบ ซิ่นเด็กมีความพิเศษคือ การทอจะย่อขนาดลงจากของผู้ใหญ่ แต่ยังคงรายละเอียดเหมือนผู้ใหญ่ทุกประการ นับเป็นการทอที่ยากและใช้ความละเอียดสูง

คุณแก้วสิริ เอเวอริ่งแฮม กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการหลงใหลผ้าโบราณนั้นเริ่มจากการเก็บครั้งแรกเมื่อประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว ช่วงนั้นมีคนมาเสนอขายผ้าจากหลวงพระบางค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นช่วงอพยพ ด้วยความเสียดายจึงซื้อเก็บไว้เพราะส่วนใหญ่เป็นผ้าทอยกดิ้นเงินดิ้นทองและผ้าปักดิ้นเงินดิ้นทองจากราชสำนักหลวงพระบาง เริ่มจากผ้าสไบ ค่อยเก็บสะสมมาเรื่อย ๆ จากนั้นก็เริ่มได้ผ้าไทแดง ไทดำ และไทขาวจากซำเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าจกทอด้วยเทคนิคเกาะล้วง ความพิเศษของผ้าเหล่านี้คือ เป็นผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิด และการแต่งงาน หรือแม้กระทั่ง

ผ้าหมอเหยา ผู้ทำพิธีกรรม ซึ่งแต่ละครอบครัวอาจมีเพียงผืนเดียวเท่านั้น ต่อมากจึงเริ่มเก็บผ้าไทพวนจากเชียงขวาง ผ้าไทลื้อจากไชยบุรี และพงสาลี เราเก็บผ้าโบราณอายุ 100-200 ปี ตั้งแต่แหล่งดั้งเดิมจนถึงถิ่นที่อพยพมาตั้งรกราก ผ้าเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชาติพันธุ์แถบนี้ได้ ซึ่งจะเห็นความผูกพันของครอบครัว และวีถีชีวิตที่บอกเล่าผ่านทุกลายเส้นที่ทอ แรก ๆ เก็บไปเรื่อย ๆ ด้วยความไม่รู้ แต่ต่อมาเราตามรอยผ้าไปยังท้องถิ่น จึงเริ่มศึกษา จนทุกวันนี้เห็นลายก็บอกได้เลยว่า มาจากแหล่งไหน ผ้าที่จะนำมาแสดงในงาน ตั้งใจว่า จะนำผ้าราชสำนักหลวงพระบางมาให้ชม ซึ่งมีทั้งเทคนิคการทอและการปักที่เชื่อว่า ทุกคนต้องตะลึงแน่นอน

DSC_5539

คุณทัศนี พรพุฒินาค กล่าวว่า การเก็บสะสมผ้าโบราณจริง ๆ แล้วซึมซับมาเรื่อย ๆ เนื่องจากครอบครัวทำธุรกิจซื้อขายของแอนทีคจากฝั่งพม่า ซึ่งหลายครั้ง มีผ้าโบราณจากราชสำนักพม่าอายุกว่า 100 ปี ติดมาบ้าง เมื่อก่อนก็ซื้อมาขายไป แต่หลายครั้งที่เจอผ้าที่ชอบก็เก็บไว้เอง ไม่ได้คิดว่า จะเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่าเลย คือเน้นที่ความชอบล้วน ๆ ดูสีและลวดลายต่าง ๆ วัสดุเส้นใยที่ใช้ หรือแม้แต่เทคนิคการทอลุนตยาซึ่งเป็นแบบเกาะล้วงขั้นสูง สมัยนี้ไม่สามารถหาได้ พอเก็บไปเก็บมากลายเป็นเริ่มเยอะขึ้น คือผ้าโบราณที่เคยผ่านมือไปเป็นพัน ๆ ผืน เราเห็นแว๊บแรกรู้เลยว่า ผ้ามาจากแหล่งไหน ผ้าโบราณในราชสำนักพม่าจะใช้เส้นไหมบาง ๆ ทอขึ้นมา ผ้ายะไข่จะทอผสมดิ้นเงิน ส่วนรัฐฉานจะเป็นการปักดิ้น ผ้าแต่ละยุคสมัยมีเทคนิคหรือลวดลายที่ต่างกัน เช่น ถ้าเป็นยุคของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็จะนำลุนตยามาต่อตีนจกเชียงใหม่ เป็นต้น ผ้าที่จะนำมาจัดแสดงในงาน ตั้งใจจะนำลุนตยารุ่นผ่าหน้าจากราชสำนักพม่าร่วมจัดแสดง ซึ่งจะเป็นการทอผสมดิ้น ผ้าปะโซยาว 4 เมตร และซิ่นยะไข่ผืนงามที่เป็นผืนรักด้วย

DSC_5540 copy

คุณทิพาพร อัชนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ กล่าวว่า พรอมเมนาดาเล็งเห็นความสำคัญของการปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปีนี้ พรอมเมนาดามีความยินดียิ่งที่มีส่วนร่วมในการจัด มหกรรมผ้าไทยประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี ซึ่งเป็นนิทรรศการที่เรียกได้ว่า เป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการรวบรวมผ้าโบราณล้ำค่าจากนักสะสมมาจัดแสดงมากที่สุด ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากในส่วนของการจัดนิทรรศการผ้าโบราณแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ การเสวนาเรื่องผ้าไทย จากผู้ทรงคุณวุฒิ

DSC_5541 copy

 

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ อาจารย์ทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล และ คุณเทิดศักดิ์ อินแสง การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าล้านนาไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน การประกวดคู่แม่-ลูกแต่งงามอย่างไทย แฟชั่นผ้าล้านนาในจินตนาการ การประกวดธิดาน้อยผ้าล้านนา การสาธิตวิธีทอผ้าและย้อมผ้าแบบโบราณ และการจัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายผ้าทอทั้งใหม่และเก่าจากร้านค้าชื่อดังของภาคเหนือในราคาพิเศษอีกด้วย

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *