ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ชวนเที่ยวงาน “ลำไยลำพูน ประจาปี 2559” 8 – 14 ส.ค.59

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ชวนเที่ยวงาน “ลำไยลำพูน ประจาปี  2559” ในระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดลำพูน และบริเวณถนนอินทยงยศ ตั้งแต่แยกประตูช้างสี – แยกพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย

จังหวัดลำพูน ถือโอกาสการเป็นปีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 พรรษา และในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน

ภายในงานจะได้พบกับการจัดแสดงนิทรรศการ การประกวด การสาธิต และจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/ลาไย ผลิตภัณฑ์ OTOP และการออกร้านของอำเภอบริเวณงานภายในศาลากลางจังหวัดลาพูน พบกับอาหารอร่อยจากร้านดังในกาดป้อเมืองหละปูน พร้อมฟังเพลงโฟล์คซองขับกล่อมเบาๆ ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รวมไปถึงการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และการประกวดธิดาลำไยลำพูนบนเวทีกลาง โดยในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 จะมีการจัดขบวนแห่รถประดับลำไย เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เริ่มขบวนที่ประตูช้างสีผ่านหน้าศาลากลางจังหวัด และวนไปหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ต่อไปจนถึงประตูท่านาง

ทางด้าน นายวิสูตร บัวชุม ผู้อานวยการ ททท.สานักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้ ททท.สานักงานเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และอาจารย์พงศ์เลิศ เลิศชัยศักดิ์ (อาจารย์ป้าเลิศ) ในนามของกองทุนสวัสดิการมัคคุเทศก์อาชีพภาคเหนือ (กสมน.) กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง “ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมลำพูน เมืองบุญแห่งล้านนา” ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 ผนวกเข้ากับงาน “ลำไยลาพูน” ประจาปี 2559 โดยจะนำนักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดเกาะกลาง โบราณสถานที่เก่าแก่ของลำพูน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ บ้านศิลปิน อ.ประสงค์ ลือเมือง สถานที่รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุจำนวนมาก วัดจามเทวี วัดสันป่ายางหลวง และวัดพระยืน ซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดลำพูน และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแวะเที่ยวชมงาน “ลำไยลำพูน” ประจาปี 2559

สาหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ททท.สานักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8604 – 5 หรือสมัครได้ที่ อาจารย์ป้าเลิศ โทรศัพท์ 08 3565 9797 ได้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยมีค่าสมัครท่านละ 259 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สานักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5324 8604 – 5 และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ได้ทางhttps://www.facebook.com/amazingchiangmaijao

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *