พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศิลปาชีพ โครงการศิลปาชีพ เทิดไท้องค์ราชัน ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2559

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศิลปาชีพ โครงการศิลปาชีพ เทิดไท้องค์ราชัน ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดอบรมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศิลปาชีพ   โครงการศิลปาชีพ เทิดไท้องค์ราชัน   ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2559  และเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิด Pavilion ในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ที่ห้องประชุมอาคารดงรัก  ศูนย์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด  จำนวน 100 คนเข้าร่วมอบรม

 

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์    ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน    กล่าวว่า    “ขอให้ทุกคนร่วมสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ที่มุ่งหวังให้พสกนิกรของพระองค์  มีอาชีพ  มีรายได้ที่เลี้ยงดูตัวเองได้  และขอให้ผลิตงานที่มีคุณภาพ  สวยงาม  เพื่อให้ถูกใจแก่ผู้มารับบริการอีกด้วย”

 

นางสาวศันสีย์  ทาสม พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการศิลปาชีพ เทิดไท้องค์ราชัน ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพสมาชิกศิลปาชีพ

กิจกรรมที่ 2 พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพต้นแบบ

กิจกรรมที่ 4 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

892ed6b7-6640-4040-b95f-f0518f8a7df1

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพมีความรู้ความการพัฒนายกระดับ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้านการตลาด และมีความพร้อมสู่ ASEAN และเผยแพร่สาธิตประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ โดยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป”

fd6ba0bf-ace8-4a5d-851d-71232d9285d7

นอกจากนี้ภายในงานนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ    ตามโครงการศิลปาชีพ  เทิดไท้องค์ราชันแล้วยังมีกิจกรรมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  วิเคราะห์ตลาด  วิเคราะห์ลูกค้า  การสร้างแนวคิดในการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าศิลปาชีพไปสู่อาเซียน     โดยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   มหาวิทยาลัยพะเยา   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และสถาบันเพิ่มผลผลิตภาคเหนือ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า จาก บริษัท คลาสสิค โมเดล เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดให้มากขึ้น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *