นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  และโรคชิคุนกุนยา ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานควบคุมโรคที่  1 เชียงใหม่     และประธาน อสม. ทั้ง 96 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  และ      โรคชิคุนกุนยาซึ่งเป็นโรคติดต่อสำคัญที่พบการระบาดมากในประเทศไทย  และยังเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการป่วย  และการตายมากในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่  อันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งชุมชนใหญ่

133425

มีประชากรท้องถิ่น  ต่างถิ่นและต่างด้าวอาศัยอยู่มาก  จึงเป็นแหล่งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อสำคัญ       ทั้ง  3  โรคได้ง่าย  การควบคุมและป้องกันการระบาดทำได้ค่อนข้างยาก  ดังนั้น  ภาคีเครือข่ายสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกฝ่ายจึงกำหนดข้อตกลงความร่วมมือกัน   เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและความตั้งใจที่ขอร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก      โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นรูปธรรม  และเกิดการดำเนินการอย่างจริงจังเต็มที่ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนในพื้นที่

133434

จึงขอลงนามเพื่อร่วมกันดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ  “ประกาศสงครามกำจัดยุงลายตัวแก่และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”  เพื่อป้องกันมหันตภัย  3 โรค (โรคไข้เลือดออก  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  และโรคชิคุนกุนยา)  โดยรณรงค์นโยบาย  ” ประชารัฐ  ร่วมใจ  ใช้ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค + 5 ส” และ 5ป 1ข   ทำเป็นประจำ  ทุกวันศุกร์  ในที่ทำงาน  และทำที่บ้าน  ทุกวัน เสาร์-อาทิตย์  ตั้งแต่  30  มิถุนายน  2559   เป็นต้นไป

133428

นอกจากนี้ได้การการปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประกอด้วย ขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ขบวนรถทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายทั้ง 4 แขวง และขบวนรถทีมงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อรณรงค์การป้องกันยุงงลายให้ประชาชนด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *