กลุ่มเซ็นทรัลร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา หนุนสินค้าชุมชนไทย

กลุ่มเซ็นทรัลร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา เพื่อนำสินค้าไฮไลต์จากชุมชนไทยในแต่ละภาค ภายใต้โครงการสินค้าชุมชนของเรา มาจัดแสดงและจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปได้ช้อป ชิม ชิลล์ กันอย่างเพลิดเพลิน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2559 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

เมื่อวันที่28 มิถุนายน 2559 เวลา14.00น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  คุณภูษนิศไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย คุณโยธิน ธรรมจำรัส  คุณอภิรดี ตันติเวชกุลผู้อำนวยการโครงการ จริงใจ มาร์เก็ตเชียงใหม่  คุณวิมล สินพูนพล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าท้องถิ่น  คุณศักดิ์ชัย ตามบุญ ผู้จัดการฝ่ายขาย 2และ คุณกิตติพงษ์ สิปิยารักษ์  ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ณ บริเวณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล

DSC_5155 copy

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนไทยให้ได้มาตราฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กลุ่มเซ็นทรัล จึงได้สานต่อ โครงการสินค้าชุมชนของเรา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านค้าปลีก ถ่ายทอดสู่ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนไทยให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาชาติ นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทางด้านคุณ บุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 5 ปี ที่กลุ่มเซ็นทรัล ได้ริเริ่ม โครงการสินค้าชุมชนของเรา โดยสร้างแบรนด์ “สินค้าชุมชนของเรา” มุ่งเน้นที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการมอบองค์ความรู้ด้านค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัล ถ่ายทอดให้กับเกษตกรไทยที่มีพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้ว ให้ต่อยอด เพิ่มขีดความสามารถทางการค้าได้มากขึ้น สามารถผลิตสินค้าคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่าง หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนภายในห้างร้านเครือกลุ่มเซ็นทรัลที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ชุมชนมีรายได้ที่แน่นอน และเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากช่องทางการจำหน่ายเดิมที่มีอยู่แล้วของตนเอง ทำให้ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนเกิดการหมุนเวียนที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้ สำหรับโครงการสินค้าชุมชนของเรา กลุ่มเซ็นทรัลได้ให้ความช่วยเหลือชุมชน 3 ด้าน คือ

DSC_5106 copy

1.การพัฒนาคน เมื่อชุมชนมีความรู้ จะทำให้การประกอบการธุรกิจค้าปลีกของชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มเซ็นทรัลจึงทำการส่งพนักงานของกลุ่มเซ็นทรัลที่มีความรู้ในด้านค้าปลีก เข้าไปคลุกคลีก พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับชุมชนแหล่งผลิตอย่างใกล้ชิด อาทิ การส่งทีมจัดซื้อ เข้าไปช่วยแนะนำคัดสรรสินค้า, การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การบรรจุและออกแบบสินค้าให้สวยงามสะดุดตา และการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายตามหลักการอย่างถูกวิธี

2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงศักยภาพด้านการผลิตของชุมชน ด้วยการ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เพื่อผลผลิตที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย อาทิ การสร้างโรงคัดบรรจุ,การสร้างโรงเรือน การสร้างโรงแพ็คผัก , การให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลผลิตเกษตรอินทรีย์หรือปลอดสารพิษ, การให้ความรู้ด้าน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า

DSC_5107 copy

3.พัฒนาชุมชน เมื่อสินค้าชุมชนถูกนำมาจำหน่ายภายในโมเดิร์นเทรดของกลุ่มเซ็นทรัล ส่งผลให้ ชุมชนมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังสามารถส่งต่อความรู้ความสามารถที่ได้รับไปช่วยเหลือชุมชนหรือหมู่บ้านอื่นๆ ให้สามารถมีอาชีพ มีรายได้เช่นเดียวกัน เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเกื้อกูล

 

 

 

 

DSC_5108 copy  สำหรับภายในงานสินค้าชุมชนของเรา จะได้พบกับสินค้าดี มีคุณภาพ 3 ประเภท คือ พืชผลเกษตรชุมชน, สินค้าดั้งเดิมท้องถิ่น, สินค้าแปรรูป และสินค้าดีไซน์ทันสมัย มากกว่า 100 รายการจาก        ทั่วประเทศ อาทิ ส้มโอทับทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช ผิวส้มมีขนเหมือนกำมะหยี่ เนื้อส้มสีทับทิม รสชาติดีเพราะปลูกบนดินที่เกิดจาการทับถมของตะกอนที่น้ำทะเลพัดมาทับถมกัน เมล่อนญี่ปุ่น  จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เพาะจากเมล็ดพันธุ์ที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น

 

 

DSC_5125 copy

ญี่ปุ่น  มีเนื้อสีส้มและเนื้อสีเขียว รสชาติหอมหวาน เนื้อเนียนละเมียด แมคคาเดเมีย จ.เลย ราชาแห่งเมล็ดถั่ว เป็นแมคคาเดเมียที่ใช้เวลาปลูกนานถึง 7 ปี รสชาติอร่อยมัน เพราะปลูกในสภาพดินและภูมิอากาศที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับประเทศไทย ไม้กวาดป่านศรนารายณ์ จ.นครปฐม เอาใจแม่บ้านที่รักการทำความสะอาดไม้กวาดทำจากป่านศรนารายณ์ สางเป็นเส้นตรง ให้สัมผัสนุ่มนวล คงทน ไม่หลุดร่วงจากด้ามไม้ และเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งจะไม่แข็ง กระด้างเหมือนไม้กวาดทั่วไป ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ลายกี่โบราณ จ.ตรัง ผ้าทอลายครุฑกับนกการะเวก ลายที่ทอได้ยากที่สุดและมีที่เดียวเท่านั้นในจังหวัดตรัง ฯลฯ

DSC_5110 copy

 

DSC_5117 copy

 

DSC_5118 copy

 

DSC_5131 copy

 

DSC_5145 copy

 

DSC_5127 copy

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *