สาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานส่งเสริมภาพลักษณ์อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานส่งเสริมภาพลักษณ์อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา และพิธีมอบรางวัล “อัตลักษณ์ล้านนาสปาอวอร์ด 2016”

เมื่อวันที่24 มิถุนายน 2559 เวลา18.00น. ณ ห้องนวรัฐ ชั้น3 โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมภาพลักษณ์อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบรางวัล “อัตลักษณ์ล้านนาสปาอวอร์ด 2016”ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมรับรองคุณภาพในครั้งนี้ด้วยทั้งหมด14สถานประกอบการสปา

DSC_5055 copy copy

ทางด้านนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ข้อมูลจากสมาคมสปาไทยพบว่า ปี 2015   ธุรกิจสปาไทยในประเทศไทยเติบโตร้อยละ15 แบ่งเป็น Destination Spa ร้อยละ6-10 Day SPA และ Hotel and Resort SPA ร้อยละ10-20 ผลิตภัณฑ์สปา ร้อยละ10-15 มี ชาวต่างชาติมาใช้บริการสปาในประเทศไทยถึงมูลค่ากว่า31,155.48 ล้านบาท ซึ่งในการให้บริการเกี่ยวกับสปานั้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ลอกเลียนแบบได้ยาก และมีผลทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

 

 

DSC_5058 copy copy

ทางด้านนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ข้อมูลจากสมาคมสปาไทยพบว่า ปี 2015   ธุรกิจสปาไทยในประเทศไทยเติบโตร้อยละ15 แบ่งเป็น Destination Spa ร้อยละ6-10 Day SPA และ Hotel and Resort SPA ร้อยละ10-20 ผลิตภัณฑ์สปา ร้อยละ10-15 มี ชาวต่างชาติมาใช้บริการสปาในประเทศไทยถึงมูลค่ากว่า31,155.48 ล้านบาท ซึ่งในการให้บริการเกี่ยวกับสปานั้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ลอกเลียนแบบได้ยาก และมีผลทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

 

 

DSC_5061 copy copy

สำหรับกลุ่มภาคเหนือตอนบน1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ได้จัดทำโครงการพัฒนาหัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพร่วมในกิจกรรมอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากล เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้อัตลักษณ์ไทยล้านนาให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขันระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสปาล้านนา มีสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพผ่านการประเมิน จำนวน14 ราย

 

 

 

DSC_5064 copy copy

ทั้งนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้ที่ผ่านการประเมินแล้วแต่ละทีจะมีความโดดเด่นในอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา

 

 

 

 

 

 

DSC_5062 copy copy

ทั้งด้านรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสในรูปแบบต่างๆซึ่งสามารถเป็นตัวแทนสปาไทยไประดับโลกได้

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *