แม่ฮ่องสอนงานชวนเที่ยวงาน “MaehongsonOTOP Fair ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ณ ถนนสัมพันธ์เจริญเมือง(ข้างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

จังหวัดแม่ฮ่องสอนงาน “Maehongson OTOP Fair 2016”ซึ่งเป็นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการออกร้านแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ณ ถนนสัมพันธ์เจริญเมือง(ข้างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน) เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาผู้ประกอบการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้แถลงข่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน  ส่งเสริมสัมมาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้   โดยการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความโดดเด่นสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP ในปีที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 214กลุ่ม 413 ผลิตภัณฑ์

IMG_6365

โดยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย (โครงการ) : พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ประชาคม ASEAN ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 80 กลุ่ม         อีกทั้งยังเพื่อ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้สู่การเป็น Premium OTOP จำนวน 20 กลุ่ม รวมถึงมีกร จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการตลาดและเทคนิคการขาย จำนวน ๖๐ กลุ่ม และการฝึกปฏิบัติการออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในครั้งนี้จะดำเนินการจัดงาน “Maehongson OTOP Fair 2016”ซึ่งเป็นกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการออกร้านแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ณ ถนนสัมพันธ์เจริญเมือง(ข้างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน) เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล การประชาสัมพันธ์สินค้าOTOPจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสืบทอด และอนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืน

IMG_6396

สำหรับการจัดงาน  MaehongsonOTOP Fair 2016”นั้น เพื่อให้ประชาชนได้มาเรียนรู้ และได้ ชม ชิม ช๊อป ซึ่งกำหนดพิธีเปิด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559เวลา 16.19 น. โดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน ณ ถนนสัมพันธ์เจริญเมืองมีการแสดงลีลาประกอบความเป็นมา OTOP แม่ฮ่องสอนสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP สากล  กิจกรรมในทุกๆวัน มีกิจกรรมนาทีทอง การจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ  ซื้อสินค้าครบ 500 บาท จับคูปองลุ้นรางวัล สร้อยคอทองคำ ไอโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้า มีการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ สาธิตการจักสานกุ๊บไต สาธิตการทำปานซอย  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP การประกวดส้มตำลีลาชาติพันธุ์ และการแสดงจากศิลปิน หญิง ธิติกานต์

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *