แม่ฮ่องสอนแถลงข่าว โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความโดดเด่นสร้างมูลค่าเพิ่ม 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยโดยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้แถลงข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความโดดเด่นสร้างมูลค่าเพิ่ม  ตั้งแต่ปี 2544และได้พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัว และรวมพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน

IMG_6390แม่สะงา หมู่ที่ 2 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น  5 ดาวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากภูโคลน ซึ่งได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลการประกวด Top Ten of OTOP ในงาน OTOP City 2015 รางวัลสุดยอดนวัตกรรมฯ โคลนมาส์กดีท๊อกซ์ผิวหน้าภูโคลน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านสังคม  บ้านแม่สะงา เป็นแหล่งภูโคลน และน้ำแร่ธรรมชาติ และโคลนธรรมชาติที่มาจากสายน้ำแร่ใต้พื้นดิน ที่มีความร้อนตั้งแต่ 60-140 องศาเซลเซียสเป็น โคลนเดือด บริสุทธิ์สีดำ ที่ขึ้นมาพร้อมกับน้ำแร่ธรรมชาติที่สะอาด และไม่มีกลิ่นของกำมะถัน ซึ่งอุดมไปด้วย แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์เรา ซึ่งมีเพียงแค่ 3 แห่งในโลก

IMG_6360

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

โดยการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามเส้นทางการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน กุงไม้สัก แม่สะงา ภูโคลน รักไทย เป็นถนนดอกไม้หลากสีเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเฉลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมายุ
7 รอบ 84 พรรษา

IMG_6396

ขอเชิญชวนสื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านแม่สะงา หมู่ที่ 2 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำหนด
PRE Opening OTOPVillageเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านแม่สะงา และร่วมปลูกต้นไม้หลากสี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ วัดบ้านแม่สะงา หมู่ที่ 2 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *