กลับมาอีกครั้ง “Northern Food Valley 2016” ชูศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือสู่ครัวโลก

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “Northern Food Valley 2016” อย่างยิ่งใหญ่ งานแสดงศักยภาพของสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ พร้อมชูศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือก้าวสู่ครัวโลก

 

DSC_7704 copyการจัดงาน “Northern Food Valley 2016” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดช่องทางด้ากนการตลาดของสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ให้ได้พัฒนาศักยภาพ และสามารถเชื่อมโยงตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ในงานพบกับบูธแสดงสินค้าน่าสนใจมากมายกว่าร้อยบูธ ร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มศักยภาพการผลิตจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พร้อมกิจกรรมสาธิตเกี่ยวกับสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร จากวิทยากรชื่อดัง และกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการจากภาคส่วนต่างๆ โดยงานในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 5 เสนอแนวคิดจากครัวเหนือสู่ครัวโลก เพื่อริเริ่มการสร้างฐานที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือให้เดินหน้าไปสู่ครัวของโลกได้อย่างมั่นคง ภายใต้การรู้จักและเลือกใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 ภายในมหกรรม LANNA EXPO 2016 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

DSC_7697 copyสำหรับงาน Northern Food Valley นั้น เกิดขึ้นจากนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล ในการมุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารในระดับนานาชาติ ซึ่งภาคเหนือของประเทศไทยถือเป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตอาหาร เนื่องจากจุดแข็งของภาคเหนือที่เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทำให้หลายจังหวัดในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ทำรายได้เข้าประเทศต่อปีมูลค่ามหาศาล ส่งผลดีต่อเกษตรกรในภาคการผลิตธุรกิจอุตสาหกรรม และอาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ โครงการ Northern Food Valley จึงเป็นการริเริ่มการสร้างฐานที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เดินหน้าไปสู่ครัวโลก หรือ Food Forward ได้อย่างมั่นคง ภายใต้การรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเน้นการดำเนินงานเชิงระบบในภาพรวมที่คำนึงถึงองค์ประกอบทั้งหมดในลักษณะสหพันธ์ที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) นับตั้งแต่ภาคการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการที่จะสามารถเสริมสร้างจุดแข็งของระบบอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่จะได้อาหารที่ดี ปลอดภัย และมีคุณค่า ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

DSC_7699 copy

DSC_7706 copy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *