สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ ในเขตพิงคนคร..ต่อเนื่อง เปิดทริปที่สอง ณ ประเทศเมียนมาร์

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตพิงคนคร นำผู้แทนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทำกิจกรรม Road Show ณ ประเทศเมียนมาร์ วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 

53823

โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตพิงคนคร ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เมื่อเดือนเมษายนได้นำคณะผู้แทนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม Road Show ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ได้กิจกรรม Road Show ภายใต้ชื่อ “The 8 Provinces of Northern Thailand” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon ประเทศเมียนมาร์ โดย         ได้นำคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอน  จัดกิจกรรม Road Show ณ ประเทศเมียนมาร์  นำโดย นายชัยธวัช  เสาวพนธ์ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร  และนางเนตรนภา  สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  นายพรชัย  จิตนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่  และทีมงานมืออาชีพจากสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าพบปะผู้ประกอบการในประเทศเมียนมาร์

53831

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การนำคณะผู้แทนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม Road Show ที่ประเทศเมียนมาร์ในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งมีผู้ประกอบการจากประเทศเมียนมาร์ให้ความสนใจจำนวนมาก
การนำคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรม Road Show ณ ประเทศเมียนมาร์ ในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เนื่องจากประเทศเมียนมาร์จัดเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มีความโดดเด่นในเรื่องการมีธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรด้านการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย

S__2818120

ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในเชิงพุทธศาสนา อีกทั้งรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน สำหรับความสัมพันธ์กับประเทศไทยนั้นพบว่า จากข้อมูลของ งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวเมียนมาร์ เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากชาวเมียนมาร์มีความเข้าใจในสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงไม่มีความอ่อนไหวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญมีการพัฒนาด้านการคมนาคมที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งพื้นที่เชื่อมโยงสำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ และการเพิ่มเที่ยวบินและเส้นทางบินมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าชาวเมียนมาร์ที่มีคุณภาพ นิยมมาเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย

โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือในเขตพิงคนคร ณ ประเทศเมียนมาร์ และสารณรัฐประชาชนจีน จึงเป็นเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆของกลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือ ในพื้นที่พิงคนคร จะได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ พบแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างพันธมิตรกับนักธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และนับเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของกลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตพื้นที่พิงคนคร ในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ให้มาสู่กลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมทั้งการงทุนระหว่างประเทศ อันเป็นการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับประเทศอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *