พรอมเมนาดาฯ ผนึกกำลัง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดันเชียงใหม่แบรนด์สู่ตลาด ชูมาตรฐานระดับสากล

พรอมเมนาดาฯ ผนึกกำลัง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดันเชียงใหม่แบรนด์สู่ตลาด ชูมาตรฐานระดับสากล

13318575_1344608655555816_2070536830_n

หลังจากสภาพัฒน์แถลงตัวเลขจีดีพีขยายตัว 3.2%เป็นสัญญาณว่าสภาพเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีนี้เริ่มขยับตัวไปในทิศทางที่ดี ตลาดค้าปลีกและภาคอุตสาหกรรมเริ่มคึกคักขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ นอกจากมาตรการต่างๆที่รัฐออกมาสนับสนุนแล้ว หน่วยงานราชการรวมถึงภาคเอกชนต่างขานรับนโยบาย ด้วยการรวมตัวกันจัดงานแสดงสินค้าขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค   ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ ร่วมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาคมผู้ประกอบการเชียงใหม่แบรนด์ จัดงาน Chiang Mai Brand Grand Product สินค้าไทย ก้าวไกลสู่สากลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ “เชียงใหม่ แบรนด์” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจาก กฤษณ์ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

13329706_1344608562222492_1118672660_n               นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เชียงใหม่แบรนด์นั้นเริ่มมาจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ หรือเชียงใหม่แบรนด์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีคณะกรรมการรับรองมาตรฐานตามขั้นตอนต่างๆ ถึง 15

ขั้นตอน เพื่อรับรองว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 และมีการพัฒนามาเรื่อยๆ  สำหรับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์นี้ เป็น Province Brand แรกของประเทศไทย หลังจากมีตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand’s Brand) ซึ่งนับจนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ เชียงใหม่แบรนด์ไปแล้วว่า 235 แบรนด์และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้เชียงใหม่แบรนด์กว่า 500 รายการ ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่แล้ว ยังมีส่วนในการหาตลาด และขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

“สำหรับเชียงใหม่แบรนด์นั้น ถือว่าเป็นตราสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 10 ประเภทสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค บริการต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว การคัดเลือกสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ จะมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นจริงจัง จึงเรียกได้ว่า เชียงใหม่แบรนด์เป็นเครื่องหมายการันตีมาตรฐานสินค้าที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งตราสัญลักษณ์ดังกล่าว จะมีอายุเพียง 3 ปี ดังนั้น สินค้าหรือบริการที่ได้รับเชียงใหม่แบรนด์ จะต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่งตั้งแต่การก่อตั้งเชียงใหม่แบรนด์ขึ้นเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี พบว่ามีผู้ประกอบการในเชียงใหม่ ยื่นขอตราสัญลักษณ์กว่า 1,200 ราย และมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น 20%ในทุกปี โดยสมาคมฯ จะช่วยหาช่องทางการจำหน่ายและแนะนำผลิตภัณฑ์ มีการจัดแสดงสินค้าและร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศมาโดยตลอด รวมถึงเริ่มเปิดตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งสิ่งที่สมาคมผู้ประกอบการเชียงใหม่แบรนด์ได้พยามผลักดัน คือการเปิดตลาดใหม่ ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท

13318994_1344608568889158_255581459_n

ด้านคุณนครินทร์ ยาโน ผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้าใยธรรมชาติ แบรนด์ยาโน กล่าวถึงการได้รับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ว่า “สำหรับเสื้อผ้าแบรนด์ ยาโน เราใช้วัตถุดิบที่ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผ้าที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติ และเอกลักษณ์ของแบรนด์เราคือการปักด้นมือ โดยนำลวดลายดั้งเดิมที่มักพบในลายผ้าทอเชียงใหม่ มาดัดแปลง ปัก โดยฝีมือของชาวบ้านใน อ.สารภี และใกล้เคียง ซึ่งการที่ได้รับเชียงใหม่แบรนด์นั้น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทำให้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป”

 

 

 

 

 

 

 

13349168_1344608505555831_656776486_n             แม่หน่อย จันทร์สม บุญทาวงศ์ษา  ประธานเครือข่ายกลุ่มโอทอปอำเภอฝาง เจ้าของร้านบุญทาแม่หน่อย ซึ่งได้รับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ในปีนี้กล่าวว่า “สินค้าของแม่เป็นสมุนไพร ซึ่งสืบทอดสูตรมาจากบรรพบุรุษที่เป็นหมอยา พวกสมุนไพรต่างๆ เหล่านี้ มีอยู่รอบๆ ตัว ส่วนใหญ่เราก็นำพันธุ์มาปลูกเอง และมีโรงงานผลิตอยู่ที่ อำเภอฝาง ผลิตภัณฑ์ทุกตัวผ่านอย.และการรับรองจากหน่วยงานราชการต่างๆ รวม รวมถึงได้โอทอประดับสี่ดาว และในปีนี้ ก็ได้รับเชียงใหม่แบรนด์ด้วย ซึ่งก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าหลักคือคนจีน เกาหลีและญี่ปุ่น เชียงใหม่แบรนด์ก็จะมาช่วยรับรองว่าสินค้าของแม่มีคุณภาพ และเป็นของที่ผลิตที่เชียงใหม่จริงๆ”

 

 

 

 

 

13342276_1344608545555827_1139016320_n

คุณนฤวรรณ พินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ กล่าวถึงความร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดและสมาคมผู้ประกอบการเชียงใหม่แบรนด์ในครั้งนี้ว่า “สำหรับ  โครงการ Chiang Mai Brand Grand Product  สินค้าไทย ก้าวไกลสู่สากล ที่พรอมเมนาดาร่วมจัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดแสดงสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการ ระดับคุณภาพครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ รวมกว่า 40 ร้านค้า มาร่วมจัดแสดง  ทั้งนี้ทางศูนย์การค้า พรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ มีแผนการขยายธุรกิจใหม่ในอนาคตร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการเชียงใหม่แบรนด์และพันธมิตรอื่นๆ จัดโครงการ LANNA LIVE  บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรขึ้นในอนาคต  เพื่อเป็นศูนย์จัดแสดงสินค้า คุณภาพมิติใหม่ของชาวเชียงใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ภายในศูนย์การค้า ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้า สร้างความ น่าเชื่อถือ และเพิ่มยอดขาย รวมถึงเป็นการสนับสนุนช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์อีกด้วย”

 

 

โครงการ Chiang Mai Brand Grand Product  : สินค้าไทย ก้าวไกลสู่สากล ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือทั้งจากภาครัฐอันได้แก่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เอกชนโดยศูนย์การค้าพรอมเมนาดารีสอร์ทมอลล์  และสมาคมผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์เชียงใหม่แบรนด์ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 37 ราย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *