สวนดอก จัดประชุมวิชาการ “ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง สวนดอก” ครั้งที่ 7

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   จัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง สวนดอก ครั้งที่ 7 (Suandok Palliative Care Day)เรื่องแสงสว่างหลังความมืด (Hidden Lives, Hidden Patients) โดยได้กำหนดหัวข้อการจัดประชุมวิชาการให้สอดคล้องกับวันดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโลก 2015 ( World Hospice and Palliative Care Day 2015 ) เพื่อมุ่งป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันพฤหัสบดี ที่  26  พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2   อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

51d55258-79cc-46c4-85c3-59a42793a0ec

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีระบบการดูแลแบบประคับประคองโดยใช้ “รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของสวนดอก” ( Suandok Palliative care Model)  ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักของเจ้าหน้าที่ทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและครอบครัว และมีระบบส่งต่อการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สู่โรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพ  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน

 

b08e5715-1137-49d5-bfd6-6963b2ac8afd

 

เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้และการวิจัยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บุคลากรทีมสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลเครือข่าย  8  จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะและมีเจตคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและครอบครัว  ส่งผลให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

 

 

437e4821-c074-48dc-b261-4bd432b8e923

นอกจากนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง โดยเน้นตัวชี้วัดเป็นหลัก เพื่อที่จะได้ให้โรงพยาบาลเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือ  นำเสนอผลงานการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง  มีการสรุปผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ได้จัดการประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day  ขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา

โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมาอธิบดีกรมการแพทย์  ปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบาย Palliative Care ในประเทศไทย  รวมถึงการเสวนาเรื่อง “การดูแล palliative care ในกลุ่ม Hidden Lives Hidden Patient ของโรงพยาบาลเครือข่าย  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  เป็นต้น.

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *