สนข ตั้งงบพัฒนารถไฟฟ้าสายใหม่เด่นชัย- เชียงใหม่ 6หมื่นล้าน ผลักดันเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอาเซี่ยน

รถไฟฟ้าสายใหม่เด่นชัย- เชียงใหม่รางคู่ขนาน ทุ่มงบ 6หมื่นล้าน ผลักดันเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอาเซี่ยน พร้อมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่4 จาก ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนตัวแทนภาคประชานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า200คน

76679

เมื่อวันที่26 พฤษภาคม2559  เวลา 09.00น. ณ ห้องเชียงใหม่ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพลรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่3 สรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย- เชียงใหม่  รวมถึงผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนตัวแทนภาคประชานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า200คน

76683   ทางด้านนายสุชัย  รอยวิรัตน์ ผู้จัดการโครงการ ได้นำเสนอผลการสรุปการศึกษาความเหมาะสมในทุกด้าน มีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด คือ แนวเส้นทางเลือกที่4 ซึ่งจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่2  มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุนถึงร้อยละ 86.53 โดยเป็นการสร้างทางรถไฟขนาด1 เมตร ใหม่1ทางขนานกับทางรถไฟเดิม แนวเส้นโครงการจะผ่าน30 ตำบล 10 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยช่วงสถานีรถไฟเด่นชัย ถึง สถานีรถไฟห้างฉัตรจะใช้แนวเส้นทางเดิมเป็นหลัก แต่จะมีการปรับแนวเส้นทางใหม่ บางส่วนช่วงสถานีรถไฟห้างฉัตร ถึง สถานีรถไฟลำพูน จะเป็นการก่อสร้างแนวรถไฟใหม่ทั้งหมด และช่วงสถานีรถไฟลำพูนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่

Board denchai 6 Create

จะเป็นการสร้างทางคู่ขนานกับแนวเส้นทางรถไฟเดิม มีระยะทางรวม 189 กิโลเมตร  เป็นทางรถไฟระดับพื้น 103 กิโลเมตร  ทางยกระดับ 44 กิโลเมตร และสะพานบก 25 กิโลเมตร มีสถานีหลักตามแนวเส้นทาง 18 สถานี  ได้แก่ ปากปาน แก่งหลวง ห้วยแม่ต้า บ้านปิน ผาคัน ปางป๋วย แม่จาง แม่เมาะ ศลาผาลาด แม่ทะ หนองวับเฒ่า นครลำปาง ห้างฉัตร ศาลาแม่ทา ลำพูน ป่าเส้า สารภี และเชียใหม่ โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ที่อำเภอสารภี และศูนย์ขนส่งสินค้า 2 แห่ง คือ พื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์ซ่อมบำรุงที่อำเภอห้างฉัตร รวมทั้งมีการแก้ไขจุดตัดทางรถไฟจำนวน 119 จุด ที่ไม่รวมจุดตัดที่กรมทางหลวงและกรมทางชนบทดำเนินการ  โดยการออกแบบจะเป็นไปตามมาตรฐานของ American Railway Engineeing and maintenance- of 0Way Assocoation (AREMA) และการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหลัก

จากผลการศีกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจมีมูลค่าการลงทุนประมาณ61,068ล้านบาท แบ่งเป็นก่อสร้าง60,312 ล้านบาท  และค่าจัดกรมสิทธิ์ที่ดิน  756 ล้านบาท  ที้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จคาดว่าในปี 2565 จะมีผู้ใช้บริการประมาณ 3,963,535 คน-เที่ยว/ ปี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดได้ที่ www.denchai-chiangmai-doubletrack.com และแฟนเพจรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *