สปสช.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” รวม 709 คน อายุรวมกว่า 5 หมื่นปี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จัดพิธีมอบ ประกาศนียบัตร “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ตามโครงการ มหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ โดยมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรรวม 709 คน อายุรวมกว่า 50,000 ปี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมฮอไรซันแกรนด์บอลรูม สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธีมอบ ประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต ตามโครงการ มหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ “ปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย” โดยมีนายชุติพนธ์สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวรายงาน  มีผู้เข้ารับประกาศนียบัตร จากโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย จำนวน 246 คน, สถาบันผู้สูงวัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน 69 คน, ศูนย์ภูมิปัญญาแม่โป่งสูงวัยใกล้บ้านพ่อ เทศบาลตำบลแม่โป่ง จำนวน 63 คน, โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ (บูรพาคอนกรีตอุปถัมภ์) เทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน 62 คน, โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย จำนวน 71 คน , โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก จำนวน 78 คน และโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จำนวน 120 คน รวมจำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย ตามโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ จำนวน 709 คน

โดยก่อนการจัดพิธีมอบปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย พระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยสะเก็ดวรวิหาร(พระอารามหลวง) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจากหน่วยงาน อทป.ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด

สำหรับโครงการ “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นผู้นำแนวคิดก่อตั้ง “โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย” เป็นสถานศึกษาสถานที่ดูแลส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุทั้งในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย และพื้นที่ใกล้เคียง หลังจากนั้นจึงขยายผลเป็นต้นแบบให้กับเครือข่าย อปท.ที่เข้าร่วมโครงการอีกหลายแห่งในอำเภอใกล้เคียง ส่งผลให้ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากหลายหน่วยงานอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *