คณะครู และนักเรียน ร.ร.ปรินส์ฯ เข้าศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

ครู และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี ผอ.สวนสัตว์ และคณะให้การต้อนรับ

 

วันที่ 15 สค.2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาเรียนรู้สัตว์ ชนิดต่าง นำความรู้ประสบการณ์ไปประกอบการเรียนการสอน เพิ่มทักษะอันจะเป็นการปูพื้นฐานทางสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในอนาคตควบคู่ไปกับการมาพักผ่อนหย่อนใจเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้มีความรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีพี่ๆวิทยากรจากสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่า นอกถิ่นอาศัย ตลอดจนถึงการเยี่ยมชมหมีแพนด้าคู่ขวัญช่วงช่วงและหลินฮุ่ย ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เชียงใหม่ซูอครอเรี่ยมเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติในพื้นที่เชิงดอยสุเทพอันงดงาม

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สามารถให้บริการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของสัตว์และสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น และเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพของเยาวชนและครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์และจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการบูรณาการความรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง ในสวนสัตว์เชียงใหม่ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ.

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *