จังหวัดลำปาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น จัดกิจกรรม “เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลมแจ้ห่มวังเหนือ” สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ทั้งปี

จังหวัดลำปาง จับมือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสันเขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง ในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก

การจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นที่ลำปางตอนเหนือ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ ในช่วง green season โดยใช้เขื่อนกิ่วลมเป็นตัวนำ ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดลำปาง และรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยโซนต่างๆ คือ โซนอาหาร Food Truck โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นของ 3 อำเภอ  โซนการแสดงบนเวที และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง “พลพล พลกองเส็ง” และ “Jetseter”  รวมทั้งโซนท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่ดำเนินงานภายใต้ Theme งานที่เน้นใช้ความคิดริเริ่ม /ทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย

การจัดงานดังกล่าวถือเป็นยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการทำงานพัฒนาจังหวัด ที่ดำเนินการขับเคลื่อนตามวาระการพัฒนาที่ 3 “ลำปางปลายทางฝัน” มุ่งให้ลำปางก้าวข้ามเมืองผ่าน สู่จุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยจังหวัดลำปางกำหนดฝันของนักท่องเที่ยว ไว้ทั้งหมด 13 ฝัน ซึ่งครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย ครอบคลุมทุกประเภทของการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ทั้งปี ภายใต้แนวคิด “คนทันสมัย  ต้องไปลำปาง”

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดลำปางในการสร้างรายได้แก่ประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ที่มุ่งเน้นการลดการเหลื่อมล้ำ และกระจายรายได้ของประชาชนชาวจังหวัดลำปางเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ใช้การท่องเที่ยวเป็น “เครื่องมือ” สำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ มีการกระจายแหล่งท่องเที่ยวหรือสนับสนุนการท่องเที่ยวไปในทุกภูมิภาค สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

 

การจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางตอนเหนือที่ประกอบด้วยอำเภอเมืองลำปาง แจ้ห่ม และวังเหนือ เป็นการเน้นย้ำจุดยืนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเที่ยวได้ทั้งปีอีกด้วย”

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *