สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดการอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่10

สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดการอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่10 “Zoo Volunteer Vol.10”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมสโมสรหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ รุ่นที่ 10 “Zoo Volunteer Vol.10” ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชน มีการฝึกทักษะทางด้านสื่อนวัตกรรม การเรียนรู้สมัยใหม่ อีกทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า คิดเป็น ทำเป็น เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เรื่องสัตว์ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ไปยังนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) และสร้างกลุ่มองค์กรอาสาสมัครเพื่อมาช่วยสนับสนุน กิจกรรมของสวนสัตว์เชียงใหม่ ในด้านต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและจัดทำคู่มืออาสาสมัครในสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) ใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) ให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *