กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle ให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา สู่อุตสาหกรรมสินค้า LifeStyle และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

โดยกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเขินภายใต้โครงการยกระดับหัตกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส ห้องนกยูง ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียงเสียงเป็นที่ยอมรับ อย่าง ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creative Center for Ecodesign) ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหน้าคณะทราปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ Osisu (ธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ดีไซน์ไดเรกเตอร์ บริษัท นิวอาไรวา จำกัด

อีกทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเครื่องเขินสู่ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ยังสามารถสมัครคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเพื่อเข้าประกวด  ในการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลอีกด้วย แบ่งออกเป็น 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับที่  1 จำนวน 1 รางวัล   มูลค่า            50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 1 รางวัล   มูลค่า           30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล  มูลค่า           20,000 บาท

รางวัลชมเชย  จำนวน 2 รางวัล มูลค่า                           10,000 บาท

และโชว์ผลงานทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร สามารถดาวโหลดใบสมัครและเกณฑ์การประกวดได้ที่ เพจ facebook หัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรม Liftstyle

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กำหนดจัดงานงานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle กิจกรรมทดสอบตลาดเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ (ปลายน้ำ) ระหว่างวันที่ 24 – 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ และ กิจกรรมสร้าง การรับรู้และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา วันที่ 6 – 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1โทร 053 245 361 และ บจก.เทลเดม จำกัด โทร 053 213 885

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *