หม่อมหลวง ปนัดดา เน้นย้ำ คนไทยต้องรู้รักสามัคคี และยึดมั่นในความจงรักภักดี

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ขอให้ทุกฝ่ายยึดตามหลักคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ขอให้ทุกฝ่ายยึดตามหลักคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาททุกคนจะประสบแต่ความสุข ความสำเร็จที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติบรรยายในการอบรมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการประยุกต์ใช้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส และ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอดอยสะเก็ด ผู้นำชุมชนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ร่วมรับฟัง


หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ลูกหลานเยาวชน รวมไปถึงผู้เข้าอบรมในวันนี้ ล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคี รู้คือเข้าใจ รักคือเข้าถึง และสามัคคีคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำมาปฏิบัติดังพระราโชบาย “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ซึ่งทุกคนควรน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและสังคมไทย พร้อมทั้งขอให้ทุกคนมีความอ่อนน้อม คิดและทำด้วยเหตุด้วยผล ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ทำให้
คนอื่นคล้อยตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประเทศอย่างมาก สำหรับข้าราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ต้องยึดบนความถูกต้อง และร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันจัดระเบียบสังคมให้เกิดความเรียบร้อย โดยเริ่มต้นที่ตนเองและยึดมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมกล่าวถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่า ตนเองเลือกผู้ที่ทำเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ยังได้เยี่ยมเยียนและพบปะผู้บริหาร ข้าราชการ เด็กและเยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 พร้อมบรรยายพิเศษ หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และพูดคุยให้กำลังแก่เด็กและเยาวชนเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดีของสังคม และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานด้วยหัวใจ เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง ในการทำงานเพื่อสร้างเยาวชน ลูกหลานให้กลับไปเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *