บางกอกแอร์เวย์ส จับมือ ททท.เชียงใหม่ เปิด กิจกรรม“ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2559 ร่วมสมโภช 720 ปี นักษัตรเมืองเชียงใหม่”

เชียงใหม่, 12 เมษายน 2559 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และวัดมหาวัน ร่วมจัดพิธีเปิด  “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2559 ร่วมสมโภช 720 ปี นักษัตรเมืองเชียงใหม่” ณ วัดมหาวัน ถ.ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ล้านนาอันดีงาม และร่วมสนับสนุนกิจกรรมสมโภช 720 ปี นักษัตรเมืองเชียงใหม่

 

FullSizeRender (2)_1นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า, “นับว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และวัดมหาวัน ได้จัดกิจกรรม เปิด  “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และในแต่ละปีก็เพิ่มสีสันของการจัดงานให้มีมนต์เสน่ห์มากยิ่งขึ้น  ด้วยพลังความร่วมมือของวัดและชุมชน และผมจึงขอถือโอกาสนี้ได้ต้อนรับและขอบคุณการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านสู่เมืองเชียงใหม่ด้วยความยินดียิ่ง”

 

 

FullSizeRenderนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า, “ในวันนี้  ได้เห็นความร่วมมือ ร่วมใจของวัด ชุมชนร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ตั้งใจในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่ให้สืบทอดยาวนาน เป็นเสน่ห์ชวนให้มาเยือนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ สำหรับกิจกรรม “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2559 ร่วมสมโภช 720 ปี 60 รอบนักษัตร เมืองเชียงใหม่” นี้  จัดโดยวัดมหาวันและชุมชน โดยการสนับสนุนของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดเป็นปีที่ 2 แล้ว และเชื่อมั่นว่าจะจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป ให้เป็นหนึ่งในตารางกิจกรรมที่พี่น้องชาวเชียงใหม่ และผู้มาเยือนต้องมาสัมผัสในทุกๆ ปี ผมขอถือโอกาสนี้ ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ ที่ยังคงรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตแบบล้านนาที่มีมายาวนานจวบจนครบรอบ 720 ปี ในวันนี้  และได้นำสิ่งดีงามเหล่านี้มาอวดแก่สายตาของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโบราณสถาน โบราณวัตถุ กิจกรรมการสาธิตที่พาเราย้อนยุคไปดูวิถีชีวิตในอดีต การสืบสานศาสนาประเพณี กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง ผมขอแสดงความชื่นชมคณะทำงานและผู้สนับสนุน ที่ได้ร่วมกันคิดสร้างสรรค์กิจกรรม “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2559 ร่วมสมโภช 720 ปี 60 รอบนักษัตร เมืองเชียงใหม่” อย่างเข้มแข็ง  และจะเป็นที่จดจำประทับใจแก่ผู้มาเยือนตลอดไป”

 

DSCF2832นายพัศพงศ์ จิรวัฒนาศักดิ์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรระดับภูมิภาคและต่างประเทศ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า, “      จากการที่ทางวัดมหาวันและชุมชน ได้มอบโอกาสให้ทางบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ให้ได้ร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเชียงใหม่ ในกิจกรรม “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง” ในปีที่ผ่านมา และทำให้ได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมาก จากผลตอบรับที่ดีมาก ในปีนี้ทางบริษัทจึงได้สานต่อขอร่วมสนับสนุนกิจกรรมอีกครั้ง ซึ่งประจวบเหมาะกับการร่วมฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ในชื่อกิจกรรม “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2559 ร่วมสมโภช 720 ปี 60 รอบนักษัตร เมืองเชียงใหม่”  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 12-15 เมษายน 2559 ตั้งแต่ 09.00-17.00 น. ณ วัดมหาวัน ถ.ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แห่งนี้ ในนามของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  ผมมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมตลอดทั้ง 4 วัน จะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความประทับใจให้กับทั้งผู้มาเยือนและผู้ร่วมจัดงานทุกท่าน”

 

DSCF2922สำหรับรูปแบบกิจกรรมในแต่ละวันจะเน้นฟื้นฟูความเป็นเชียงใหม่ในอดีต ทั้งการพูดภาษาถิ่น หรือภาษาคำเมือง แต่งกายชุดพื้นเมือง นำบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกรานต์ที่คงเอกลักษณ์อันดีงามแบบพื้นเมือง โดยทางวัดมหาวันและชุมชน มาให้ได้ร่วมชมและมีส่วนร่วมได้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก หมุนเวียนตลอดวัน  ส่วนแรกได้แก่บูธกิจกรรมสาธิต  มีการสาธิตทำตุงไส้จ้าง ช่อ  การทำเครื่องสักการะล้านนา การขัดราชวัตร สานวงเวียน การทำอาหารพื้นเมือง การทำขนมพื้นเมือง  ส่วนที่สอง เป็นบูธกิจกรรมสืบสานศาสนาประเพณี  สรงน้ำพระเจ้า สระเกล้าดำหัวตั๋วเปิ้ง ต๋ามเตียนมงคล ปู่จาข้าวลดเคราะห์ สืบชะตาแบบล้านนา แต่งหย้องไม้ค้ำสะหรี  และส่วนที่สามคือบูธกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง  กลองปู่จ่า กลองมองเซิง กลองก้นยาว กลองทิ้งบอม กลองตึ่งนง ฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ก๋ายลาย  นวดแผนไทย

 

นอกจากนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะจัดขบวนเพื่อร่วมขบวนแห่ประเพณีสรงน้ำพระ และขบวนดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “ม่วนต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2559 ร่วมสมโภช 720 ปี นักษัตรเมืองเชียงใหม่” ได้ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ วัดมหาวัน ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

_MG_9728

FullSizeRender (3)

DSCF2891

DSCF2882

_MG_9795

FullSizeRender (1)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *