ผู้ว่าฯ แพร่ ชวนเที่ยวเมืองรอง นำสื่อภาคเหนือร่วมกิจกรรม “สื่อสัญจร เยือนถิ่นหม้อห้อม ผ่อบ้านผ่อเมือง รู้เรื่องเมืองแป้”

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ชวนนักท่องเที่ยวเยือนแหล่งท่องเที่ยวเมืองแพร่ พร้อมนำสื่อมวลชนภาคเหนือ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “สื่อสัญจร เยือนถิ่นหม้อห้อม ผ่อบ้านผ่อเมือง รู้เรื่องเมืองแป้” ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2562 จำนวน 2 วัน 1 คืน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ทั้ง 8 อำเภอโดยมีรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

 • อำเภอเมืองแพร่
 1. พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง สถานที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมืองแพร่
 2. วัดพระธาตุช่อแฮ วัดเก่าแก่ประจำจังหวัดแพร่
 3. ตลาดชุมชนทุ่งโฮ้ง ชมและเลือกซื้อสินค้าผ้าหม้อห้อม ผ้ามัดย้อม จากผู้ประกอบการชุมชน ตำบลทุ่งโฮ้ง ที่ได้พัฒนาสินค้าจนถึงระดับ OTOP ประจำจังหวัดแพร่
 • อำเภอสูงเม่น
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานไม้บ้านดอนมูล อำเภอสูงเม่น
 2. พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานที่วัดสูงเม่น
 • อำเภอเด่นชัย
 1. ชมสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสานอันสวยงามที่วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
 • อำเภอวังชิ้น
 1. ชมบรรยากาศและพักแช่น้ำร้อนจากธรรมชาติ ที่มีความร้อนถึง 80 องศาเซลเซียสที่บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก
 • อำเภอลอง
 1. สถานีรถไฟบ้านปิน สถาปัตยกรรมแบบบาวาเรียนเยอรมัน แห่งเดียวในประเทศไทย
 2. วัดศรีดอนคำ เปิดตำนานแพร่แห่ระเบิด และประวัติศาสตร์ตำนานพระเจ้าพร้าโต้
 • อำเภอร้องกวาง
 1. ชมบรรยากาศและความงดงามของหินงอกหินย้อยที่งดงาม และร่วมสัมผัสตำนานแห่งความรักอันมั่นคงของชายหญิงต่างชนชั้น ที่ถ้ำผานางคอย
 • อำเภอสอง
 1. เที่ยวชมอุทยานลิลิตพระลอ อุทยานในตำนานเรื่องความรักของพระลอ พระเพื่อน พระแพง จากวรรณคดีเรื่อง ลิลิตพระลอ
 • อำเภอหนองม่วงไข่
 1. ชมงานศิลปะในหอศิลป์ขนาดเล็กที่สวยงามของ แสนคำ แกลอรี่

 

ซึ่งทุกสถานที่ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้ ล้วนเป็นสถานที่สำคัญทางด้านการท่องเที่ยว ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และย่านการค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่อีกด้วย

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ.เด่นชัย

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ.เด่นชัย

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อ.เด่นชัย

บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก อ.วังชิ้น

บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก อ.วังชิ้น

บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก อ.วังชิ้น

บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก อ.วังชิ้น

วัดศรีดอนคำ อ.ลอง

วัดศรีดอนคำ อ.ลอง

พระเจ้าพร้าโต้ วัดศรีดอนคำ อ.ลอง

สถานีรถไฟบ้านปิน อ.ลอง

สถานีรถไฟบ้านปิน อ.ลอง

สถานีรถไฟบ้านปิน อ.ลอง

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อ.เมือง

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อ.เมือง

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อ.เมือง

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อ.เมือง

กลุ่มวิสาหกิจงานไม้ บ้านดอนมูล อ.สูงเม่น

กลุ่มวิสาหกิจงานไม้ บ้านดอนมูล อ.สูงเม่น

วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น

วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น

วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น

วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง

วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง

วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง

ถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง

ถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง

ถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง

อุทยานลิลิตพระลอ อ.สอง

อุทยานลิลิตพระลอ อ.สอง

อุทยานลิลิตพระลอ อ.สอง

ตลาดชุมชนทุ่งโฮ้ง อ.เมือง

ตลาดชุมชนทุ่งโฮ้ง อ.เมือง

ตลาดชุมชนทุ่งโฮ้ง อ.เมือง

ตลาดชุมชนทุ่งโฮ้ง อ.เมือง

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *