SUN อนุมัติจ่ายปันผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) “SUN” นำโดยนายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น SUN ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 139 หมู่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราเพิ่มหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 21.5 ล้านบาท จากที่ได้ปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 43 ล้านบาท คิดเป็น 79.98% ของกำไรสุทธิปี 2561 โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จ่ายปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *