กระทรวงวัฒนธรรม จับมือจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2562

กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานปอยส่างลอง ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามของชาวไทยใหญ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมสร้างรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดผ่าบ่องเหนือ ตำบลผ่าบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีปอยส่างลอง” ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลผ่าบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน : กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีปอยส่างลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้ ประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2562 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะจัดขึ้นที่วัดผาบ่องเหนือ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพิธีเปิดงานในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในวัดสำคัญทั่วทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

สำหรับประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นการบรรพชา/อุปสมบทหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสือบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น มีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีคติความเชื่อที่เกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความเชื่อว่า ถ้าได้บวชให้ลูกของตนเป็นสามเณรจะได้อานิสงฆ์ 8 กัลป์ บวชลูกคนอื่นเป็นสามเณรได้อานิสงฆ์ 4 กัลป์ และหากได้อุปสมบทลูกของตนเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะได้อานิสงฆ์ 12 กัลป์ และได้อุปสมบทลูกคนอื่นจะได้อานิสงฆ์ 8 กัลป์ และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาดั้งเดิม ช่วยอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และมีศีลธรรม ไฮไลท์ของงานประเพณีอยู่ที่ขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวลู่) ที่มีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมทั้งพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำให้ประเพณีนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *