กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวานสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมจัดงาน 1st Thailand Sweet Corn Conference

กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวานสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมจัดงาน 1st Thailand Sweet Corn Conference เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวโพดหวานผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวโพดหวาน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  ณห้องบอลลูม 1 โรงแรมเชอราตันสุขุมวิท กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวานสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป  นำโดยนายนำชัยพรหมมีชัยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น.ส.กัณญภัคตันติพิพัฒน์พงศ์ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายวิศิษฐ์ลิ้มลือชานายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและนายองอาจกิตติคุณชัยอุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวานสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป  ร่วมจัดงาน 1st Thailand Sweet Corn Conference เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวโพดหวานผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวโพดหวานและเป็นเวทีในการร่วมหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตในตลาดโลกโดยได้รับเกียรติจากนายสมชายหาญหิรัญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน

นายสมชายหาญหิรัญ“ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมรวมถึงผลักดันนวัตกรรมและโอกาสทางการตลาดใหม่ในอนาคตซึ่งการทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตั้งแต่เกษตรกรผู้ส่งออกงานวิจัยจากนักวิชาการการตลาดตลอดจนรูปแบบของผลิตภัณฑ์และที่สำคัญคือมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการส่งออกไทยให้เข้มแข็ง” แต่ในปี 2550 เป็นต้นมาคณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศมาตรการ AD สินค้าข้าวโพดหวานจากไทยจำนวน 2 ครั้งครั้งละ 5 ปีโดยมี AD Duty 3.1-14.3% จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สินค้าข้าวโพดหวานส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบอย่างมาก

 

ทางด้านนายองอาจกิตติคุณชัยอุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวานสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปกล่าวว่า“ แม้ว่าประเทศไทยจะถูกประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าจากสหภาพยุโรปเมื่อปี 2550 ส่งผลให้จำนวนผู้ผลิตข้าวโพดหวานลดลงแต่ก็ไม่ได้เป็นการลดความสามารถของผู้ผลิตในประเทศไทยเนื่องจากมีการหาตลาดทดแทนไปยังประเทศในตะวันออกกลางและเอเซียเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันประเทศไทยสามารถขึ้นเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดหวานอันดับ 1 ของโลกและนำรายได้เข้าประเทศกว่าปีละ 6,000 ล้านบาทจุดแข็งคือข้าวโพดหวานแปรรูปของไทยมีจุดเด่นหลากหลายทั้งเรื่องคุณภาพความปลอดภัยความหลากหลายของรูปแบบและรสชาติอาหารรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบข้าวโพดหวานให้มีคุณภาพทางด้านรสชาติสีและเนื้อสัมผัสตรงความต้องการของตลาดมีความทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชอีกทั้งให้ปริมาณผลผลิตสูงและสม่ำเสมอและเข้าทำการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลก”

ซึ่งในปี 2560 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกในสัดส่วนสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลกโดยมีส่วนแบ่งมูลค่าและปริมาณในตลาดเฉลี่ย 3ปี (2558-2560)เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการเพาะปลูกข้าวโพดหวานเช่นพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีเยี่ยมสำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้นก็มีโรงงานแปรรูปที่มีศักยภาพในการผลิตรวมทั้งคุณภาพสินค้าของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *