“ ซันสวีท ” จัดงานข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 6 เพื่อโอกาสเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่ดีของข้าวโพดหวาน เพื่อเกษตรกรยิ้มสดใส

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านส่งออกข้าวโพดหวานภายใต้แบรนด์ KC จัดงานข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “โอกาสเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่ดีของข้าวโพดหวาน เพื่อเกษตรยิ้มสดใส”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ  ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (SUN)  และนางอัมพันธ์  สุริยัง ผู้จัดการฝ่ายผลิต (SUN) ร่วมกันเปิดงานข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 6  โดยพร้อมเดินหน้าพัฒนาข้าวโพดหวานและเกษตรกรไทย สู้เกษตรยุคใหม่ 4.0 และจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือได้รับรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานฝักสดได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ บริษัท เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และสารเคมีกลุ่มอารักขาพืช ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่เกษตรและผู้มาร่วมงาน

                               

ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานในรูปแบบต่างๆ สูงเป็นอันดับ ที่ 1 หรือ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา โดยยอดส่งออกข้าวโพดหวานของประเทศไทย มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอด ปี 2548 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวาน จำนวน 226,500 ตัน มูลค่ารวมกว่า 3,200 ล้านบาทและในปี 2552 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวาน จำนวน 354,010 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,466 ล้านบาท ซึ่งการผลิตและการส่งออกข้าวโพดหวานของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี สำหรับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยพบว่าแนวโน้มปริมาณการส่งออกลดลง

เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรการ AD  (Anti  Dumping) และคาดว่าสถานการณ์นับจากนี้ก็คงยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากสหภาพยุโรปเองยังต้องการที่จะปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานของเขาเองด้วย  อนึ่งจุดแข็งของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทย คือ สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีและผลผลิตมีคุณภาพทำให้โรงงานผลิตได้ทั้งปี อย่างไรก็ตามประเทศคู่แข่งที่น่าจับตามมองคือ บราซิล ฝรั่งเศสและฮังการี เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับบ้านเราและมีการใช้เครื่องจักรกลทำงานสำหรับจีนถึงแม้จะปลูกข้าวโพดหวานมากแต่ในแง่การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมยังสู้ไทยไม่ได้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงกว่าและหลายประเทศยังไม่มั่นใจในด้านมาตรฐาน

คุณภาพข้าวโพดหวานจากจีน  โดยประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกข้าวโพดหวานกระป๋องรายสำคัญทั้งในตลาดโลกและตลาดยุโรป (ประเทศผู้ผลิตรายสำคัญมี 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ฮังการี ฝรั่งเศส และไทย) โดยในช่วงปี 2006 ไทยมีอัตราการส่งออกเพิ่มสูงสุดถึง 20% เมื่อเทียบกับประเทศอื่น (ปริมาณ 125,000 เมตริกตัน)โดยมีข้อได้เปรียบในด้านต่างๆเช่น  ทางด้านการผลิตไทยสามารถปลูกข้าวโพดหวาน7.8 ตันต่อเฮกตาร์ อย่างไรก็ดี การแข่งขันในตลาดยุโรปที่สูงขึ้นจากสินค้าข้าวโพดหวานของไทยทำให้ฝรั่งเศสและฮังการีลดพื้นที่เพาะปลูกลงในช่วงปี 2006 แต่หลังจากที่ไทยโดนเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD duty) การส่งออกจากไทยลดลง 10% ทำให้ฝรั่งเศสและฮังการีเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้ 10% และ 14% ตามลำดับ การผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 3 ปีถัดไป (ประมาณการผลิต 392,000 เมตริกตันในปี 2011)     ในส่วน ผู้บริโภคข้าวโพดหวานกระป๋องรายสำคัญในตลาดยุโรปได้แก่ เยอรมนี (30%) ฝรั่งเศส (27%) และ UK (22%) การบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 3 ปีถัดไป (ประมาณการบริโภค 334,000 เมตริกตันในปี 2011)

สำหรับ กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ โดยบริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน),บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด,บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ และ บ.เอสบีวัน แอนด์ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด บูธกิจกรรมจากบริษัทชั้นนำด้านการเกษตรและเทคโนโลยี อาทิเช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ,บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด, บริษัท ซินเจนทา ซิดส์ จำกัด ,บริษัท เจียไต๋ จำกัด ฯลฯ รวมถึงการสัมมนาและบรรยายความรู้แก่เกษตรกร ในการทำเกษตรแบบ Smart Farm ซึ่งเป็นการ

เกษตรรูปแบบใหม่ ที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกข้าวโพดหวาน เช่น ระบบโซล่าเซลล์ ระบบหยดน้ำ และการใช้โดรนฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมี ถือเป็นจุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ KC Farm ฐานการเรียนรู้แปลงสาธิตต่าง ๆ จำนวน 24 ฐาน การประกวดข้าวโพดหวาน การแข่งขันการทานข้าวโพดหวาน การแข่งขันลีลาส้มตำข้าวโพดหวาน ผู้ร่วมงานจาก นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชน และชาวต่างชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *