จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม 2562

จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม 2562” เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดอารามหลวง และทุกวัดใกล้บ้านในจังหวัดเชียงใหม่

นางอารีย์ พันธ์จันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วเชียงใหม่ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่” เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ สร้างคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาทำสืบต่อกันมาอย่างช้านาน

สำหรับ กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มีกำหนดการจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มประกอบพิธีฯ ในเวลา 22.30 น. ณ วัดอารามหลวง ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่วนกลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง , วัดศรีโสดา พระอารามหลวง , วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร , วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร , วัดสวนดอก พระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และในส่วนของวัดใกล้บ้าน จะจัดขึ้น ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมในส่วนอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่) จำนวน 25 วัด และวัดเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) รวม 25 วัด จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ด้วยการเข้าวัดสวดมนต์ส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญ เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย

ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องทำในการไปสวดมนต์ข้ามปี ควรปฏิบัติตนแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือ ชุดสุภาพโทนสีอ่อน ในส่วนของบทสวดมนต์นั้น ก็สามารถถือหนังสือที่มีบทสวดมนต์ไปได้ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.onab.go.th/wp-content/uploads/2018/12/newyear-prayer-2561-onab-ebook.pdf และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2671

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *